svrȁka

svrȁka
svrȁka ž 〈G mn svrȃkā〉 zool. {{c=0}}ptica (Pica pica) iz porodice vrana (Corvidae) {{/c}}[radoznao kao ∼; kradljiv kao ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}švraka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • švrȁka — ž 〈G mn švrȃkā〉 lokal., {{c=1}}v. {{ref}}svraka{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁtištār — m (svrȁtištārka ž) onaj koji vodi svratište, vlasnik svratišta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁtištārski — pril. kao svratištar, na način svratištara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁtištārskī — prid. koji se odnosi na svratištare …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁtīšnī — prid. koji se odnosi na svratište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁtīšte — sr ugostiteljski objekt u kojem se putnici zadržavaju radi odmora i jela …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁćati — (∅, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}svratiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁčica — ž 1. {{001f}}dem. i hip. od svraka 2. {{001f}}bot. biljka roda Digitaria iz porodice trava (Gramineae) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁčjī — svrȁčj|ī prid. koji se odnosi na svrake ⃞ {{001f}}∼e noge loš, ružan rukopis, loše vođenje olovke ili pera na papiru; ∼i kutak, {{c=1}}v. {{ref}}kutak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • švrȁkopīs — m razg. ružan rukopis, ružan način vođenja pera itd. na papiru, nevješto oblikovanje slova u pisanju rukom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”