svojevóljnōst

svojevóljnōst
svojevóljnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}osobina onoga koji je svojevoljan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • svojevoljnost — svojevóljnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je svojevoljan ETIMOLOGIJA vidi svojevolja …   Hrvatski jezični portal

  • svojevóljnost — i ž (ọ) lastnost, značilnost svojevoljnega človeka: svojevoljnost otroka; očitali so ji svojevoljnost in trmoglavost / ekspr. tu je namesto discipline vladala svojevoljnost / podložniki so bili prepuščeni svojevoljnosti fevdalcev samovolji …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • samohôtnost — i ž (ó) knjiž. lastnost, značilnost samohotnega: samohotnost odziva / njegovo samohotnost so vsi poznali svojevoljnost, samovoljnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • samolástnost — i ž (ā) zastar. svojevoljnost, samovoljnost: presenečen je bil nad njeno samolastnostjo ● zastar. tako bi se močneje razvila naša samolastnost samostojnost, neodvisnost; knjiž. izgubljati svojo samolastnost posebnost, individualnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”