svȁčijī

svȁčijī
svȁčij|ī zam. (zamjenica posvojnosti za svako lice) {{c=0}}1. {{001f}}koji pripada svakome 2. {{001f}}bilo čiji
⃞ {{001f}}{{/c}}∼e je ničije {{c=0}}propada ono što nema jasno imenovana vlasnika; {{/c}}∼u slušaj svoje radi {{c=0}}slušaj savjete ali ostani samostalan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • Langue serbe — Serbe  Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Srpski / Српски Parlée en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie Herzégovine, Roumanie, Macédoine et d autres pays Région …   Wikipédia en Français

  • Serbe — Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Српски / Srpski Parlée en  Serbie …   Wikipédia en Français

  • strána — strán|a ž 1. {{001f}}granična površina nekog tijela ili granična crta neke površine [sjeverna ∼a; južna ∼a] 2. {{001f}}lice i naličje predmeta [prednja ∼a; zadnja ∼a] 3. {{001f}}mat. ploha, linija koja ograničava geometrijsko tijelo 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strana — strána ž DEFINICIJA 1. granična površina nekog tijela ili granična crta neke površine [sjeverna strana; južna strana] 2. lice i naličje predmeta [prednja strana; zadnja strana] 3. mat. ploha, linija koja ograničava geometrijsko tijelo 4. kraj,… …   Hrvatski jezični portal

  • realan — rȅālan prid. <odr. lni> DEFINICIJA 1. a. koji postoji u stvarnosti; stvaran, istinit, zbiljski [realno stanje] b. koji je uzet iz života, utemeljen na iskustvu; pravi, istinski [realan problem] c. fil. koji objektivno i zbiljski postoji,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”