svȁgdān

svȁgdān
svȁgdān {{c=0}}({{/c}}svàgdano{{c=0}}){{/c}} pril. {{c=0}}svakoga dana, svakodnevno, iz dana u dan svagdano{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svȁgdan — m lokal. dan kao svaki drugi u zn. radni dan [što radi na ∼ a što na Novu godinu; »njegova obitelj ∼ postaje drugačija« D. Šimunović]; radni dan, rabetnjak, djelatnik (3) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”