svȁgdan

svȁgdan
svȁgdan m lokal. {{c=0}}dan kao svaki drugi u zn. radni dan {{/c}}[što radi na ∼ a što na Novu godinu; »njegova obitelj ∼ postaje drugačija« D. Šimunović]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}radni dan, rabetnjak, djelatnik (3){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • svȁgdān — (svàgdano) pril. svakoga dana, svakodnevno, iz dana u dan svagdano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”