bljedòlik

bljedòlik
bljedòlik1 prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji je blijed u licu, koji je blijeda lica{{/c}}
————————
bljedòlik2 m publ. žarg. {{c=0}}indijanski naziv za bijelce (ob. u američkim vesternima i literaturi o tim temama){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bljedolik — bljedòlik [b] (II)[/b] m DEFINICIJA publ. žarg. indijanski naziv za bijelce (ob. u američkim vesternima i literaturi o tim temama) ETIMOLOGIJA vidi bljedolik [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bljedolik — bljedòlik [b] (I)[/b] prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je blijed u licu, koji je blijeda lica ETIMOLOGIJA v. blijed + v. lik …   Hrvatski jezični portal

  • bljedolikost — bljedòlikōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je bljedolik (I) ETIMOLOGIJA vidi bljedolik [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bljedòlikōst — ž stanje onoga koji je bljedolik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”