stı̏ska

stı̏ska
stı̏ska ž 〈D L -sci, G mn -sākā/stìskī〉 {{c=0}}1. {{001f}}tiskanje većeg broja ljudi na premalom prostoru; gužva 2. {{001f}}{{/c}}pren. žarg. {{c=0}}a. {{001f}}pomanjkanje vremena, žurba jer vrijeme istječe, vremenski tjesnac b. {{001f}}pomanjkanje novca, oskudica u novcu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • skasti — skàsti, skañta (skãsta; N, [K], Rtr), skãto (skãtė) intr. Š 1. J.Jabl, L, DŽ1 karštai ko imtis, sukrusti, sujusti: Tu skantì siūti šiandien, t. y. labai nori J. Nu pats skañta minti linus be atlydos J. Piemuo pabudęs kirminą mušt skant Žlv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skara — skarà sf. (4) Rtr; SD27, CI652, B466, Sut, RtŽ, M 1. DŽ, Žg, Nmč, Kp, Pb, Jon didelė, ppr. vilnonė, skepeta pečiams, galvai apsigobti: Seniau moterys nešiojo skaràs, dabar jos iš mados išėjo Dj. Pasiimk skãrą, ba bus šalta Vv. Su tokia skarà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvesti — suvèsti, sùveda, sùvedė K; Amb, LL320 1. tr. Q653,654, SD462, R, R420, MŽ, MŽ568, K, M, NdŽ lydint, vadovaujant, kviečiant visus sutelkti į vieną vietą: Kai tik koki svečiai par mane, tai i ana vaikus sùveda – pirma jos vaikus papenėk Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of names in English with counterintuitive pronunciations — This is a set of lists of English personal and place names whose pronunciations are counterintuitive to their spelling, either because the pronunciation does not correspond to the spelling, or because a better known namesake has a markedly… …   Wikipedia

  • ed- (*heĝh-) —     ed (*heĝh )     English meaning: to eat, *tooth     Note: From an older root (*heĝh ) derived Root ed (*heĝh ): “to eat, *tooth” and Root ĝembh , ĝm̥bh : “to bite; tooth”     Deutsche Übersetzung: “essen”     Note: originally athematic,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • išriesti — išriẽsti, išriẽčia (ìšriečia), ìšrietė 1. tr. SD420, Sut, N, K, DŽ1 išvynioti: Ižtiesiu, ižriečiu SD319. Išriẽsk driką iš riestuvo ir pataisyk, kur silpsta audimas J. Aust pabaigėm, dabar reikės audeklą išriest Ėr. Jau aš audeklą ìšriečiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožys — ožỹs sm. (3), ožis, ies 1. R, K ožkos patinas: Tas ožỹs su dideliais ragais Gs. Ožys mekeno Rs. Ta boba ka pradėjo ožio balsu bliaut Ar. Kap aš mažas buvau, šile ožius ganiau KrvD177. Ožỹs ant tilto stovėjo, į vandenėlį žiūrėjo JD153. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saus-, sus- —     saus , sus     English meaning: dry     Deutsche Übersetzung: “trocken, dũrr”     Note: The real root was *sa , su “dry” which was suffixed either with common ska or tra, dra, dor, ter in PIE. It seems that the Root saus , sus : (dry)… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • Liste der Biografien/Str — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”