stȕpati

stȕpati
stȕpati (što) nesvrš. prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}valjati sukno u stupi 2. {{001f}}tući ili tucati u stupi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • stumti — stùmti, ia ( a Š, Ds, Ukm, Lp), stūmė KBII162, K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, KŽ; Q509, SD244,276, CII564, KlG99, R, MŽ, M, Amb, L, VĮ 1. tr. į[si]rėmus stengtis atitolinti, pajudinti, pavaryti, įkišti: Stùmti į krūvą NdŽ. Šalin stumti N. Kadai valgė košę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stuburas — stùburas sm. (3b) 1. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ anat. per nugarą einanti pagrindinė skeleto dalis, sudaryta iš slankstelių (columna vertebralis): Stuburas susideda iš 31–35 vienas ant kito esančių panašių kaulų – slankstelių rš. Stùburas pagal uodegą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stūkt — interj. 1. K.Būg, DŽ, NdŽ stipresniam stuktelėjimui, subeldimui nusakyti. 2. stipriam pastūmimui nusakyti: Tik stūkt į duris – kartą, kitą, ir išlėkė zovieckai Grž. 3. staigiam atsistojimui nusakyti: Ateinu milžti, stūkt – atsistojo pati Lkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • studinti — ×stùdinti ( yti Lš), ina, ino žr. stučyti 1: Pavalgęs iš gryzbatos norėj[o] snustert, bet pati studina eit pasogo pažiūrėt LTR(Al) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stumčioti — stùmčioti, ioįa, iojo žr. stumdyti: 1. Ji stumčiojo dubenėlius rš. Gėlė krūpčiojo, tarytum kas ją būtų nematomai stumčiojęs Mš. 2. Įėjo visi kviečiamieji ir pati kvietėja, juos iš paskos stumčiodama K.Kors …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Havanam — A havan ceremony on the banks of Ganges, Muni Ki Reti, Rishikesh …   Wikipedia

  • šokti — šokti, a ( sta Š, Pg, Mžš, Pnm, Aln, Dg), o K, Š I. atlikti tam tikrą staigų veiksmą. 1. intr. H, R, MŽ, N, M, L, LL226, DŽ, Vvr, Tl, Dr, Klk, Bsg, Krs, Kkl, Ss, Eiš, Mlk daryti šuolį: Per upelį šokte šoko R176. Jo čia per griovį šokta J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”