spȍr

spȍr
spȍr1 prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}kojem je potrebno mnogo vremena da što učini ili da prevali kakvu udaljenost; polagan {{/c}}[∼ kao smrt; ∼ kao puž vrlo spor, iznimno spor] {{c=0}}2. {{001f}}koji se ostvaruje postupno ili malo-pomalo {{/c}}[∼ porast naoblake] {{c=0}}3. {{001f}}koji kasni u pokazivanju vremena {{/c}}[∼i sat] {{c=0}}4. {{001f}}koji vrlo teško shvaća ili uopće ne shvaća 5. {{001f}}koji je vrlo slab {{/c}}[∼o obrtanje novca]
————————
spȍr2 m 〈N mn spòrovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}sukob interesa; razmirica, prepirka, nesuglasica {{/c}}[došlo je do ∼a; ulaziti u ∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pravn. {{c=0}}sudski ili upravni postupak u kojem sudjeluju najmanje dvije načelno ravnopravne stranke {{/c}}[sudski ∼; upravni ∼; pogranični ∼; stranke u ∼u]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}međunarodni ∼ dipl. {{c=0}}nesuglasnost između dvaju ili više subjekata međunarodnih odnosa u pogledu pravnog ili političkog pitanja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • spo — spo·rad·ic; spo·ra·dic·i·ty; spo·ra·din; spo·range; spo·ran·gi·al; spo·ran·gif·er·ous; spo·ran·gi·form; spo·ran·gi·o·gen·ic; spo·ran·gi·oid; spo·ran·gi·ole; spo·ran·gi·o·lum; spo·ran·gi·o·phore; spo·ran·gi·o·spore; spo·ran·gite; spo·ran·gi·tes;… …   English syllables

  • SPO — may refer to: * SPO Rouen Basket, a basketball club based in Rouen, France * Sankt Peter Ording, a resort town in Germany on the North Sea * Scholarly Publishing Office of the University of Michigan University Library * Sciences pour l oenologie …   Wikipedia

  • spȍrt — (špȍrt) m 〈N mn spòrtovi〉 1. {{001f}}tjelesna aktivnost radi natjecanja, održavanja zdravlja ili zabave [baviti se ∼om] 2. {{001f}}a. {{001f}}skup sportskih disciplina koje se temelje na određenim pravilima; njima se bave amateri ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȍna — spȍn|a ž 〈G mn spônā〉 1. {{001f}}ono što spaja ili povezuje; kopča, spojka, spojnica 2. {{001f}}pren. duševna veza [∼a majke i sina] 3. {{001f}}ono što sputava [osjećam ∼e] 4. {{001f}}a. {{001f}}gram. riječ koja u rečenici povezuje imenski… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȍt — m 〈N mn spòtovi〉 1. {{001f}}reklamni umetak u TV programu, kraća plaćena reklama [reklamni ∼] 2. {{001f}}glazb. režiserski, kostimografski i scenski osmišljena kratka glazbena emisija namijenjena TV emitiranju [glazbeni ∼] 3. {{001f}}pom.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špȍrt — m sport, {{c=1}}v. {{ref}}sport{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • SPÖ — [ɛspeː |øː] die; ; nur Sg; (Abk für Sozialistische Partei Österreichs) eine politische Partei in Österreich …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • -spo — spo·rid·ia; …   English syllables

  • SPÖ — SPÖ, die; = Sozialdemokratische Partei Österreichs …   Die deutsche Rechtschreibung

  • spo|li|a|to|ry — «SPOH lee uh TR ee, TOHR », adjective. of the nature of or characterized by spoliation …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”