bjelánčevine

bjelánčevine
bjelánčevine ž mn 〈N bjelánčevina〉 kem. {{c=0}}složeni organski spojevi, biopolimeri, glavna su građa protoplazme žive stanice; proteini (najvažnije bjelančevine: enzimi, protutijela, hemoglobin){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bjelančevine — bjelánčevine ž mn <N bjelánčevina> DEFINICIJA kem. složeni organski spojevi, biopolimeri, sastavljeni od oko 20 vrsta aminokiselina, međusobno povezanih peptidnom vezom ( CO·NH ) u duge lance na temelju genetske informacije, glavna su građa …   Hrvatski jezični portal

  • bjelančevinast — bjelánčevinast prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji sadrži bjelančevine ETIMOLOGIJA vidi bjelančevine …   Hrvatski jezični portal

  • bjelančevinski — bjelánčevinskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na bjelančevine ETIMOLOGIJA vidi bjelančevine …   Hrvatski jezični portal

  • globulíni — m 〈N globùlīn, G globulína〉 biol. bjelančevine netopljive u vodi, nalaze se u krvi, mlijeku i mahunarkama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grùšati se — nesvrš. 〈prez. (3. l. jd) ā se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 odjeljivati se iz tekućine u krutu tvar (bjelančevine u mlijeku i krvi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hrána — hrán|a ž ukupnost tvari i jela koje živo biće (čovjek, životinja, biljka) unosi u tijelo da se nadoknadi energija ili održi život organizma ∆ {{001f}}brza ∼a gotova hrana koja se u obliku sendviča i sl. kupuje na kioscima i sl. i odmah se može… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plàzma — ž 1. {{001f}}fiz. potpuno ili djelomično ionizirana tvar koja nastaje kod visokih temperatura, dobar vodič elektriciteta 2. {{001f}}biol. žućkasta tekućina koja ostaje nakon uklanjanja krvnih zrnaca iz krvi; sadrži bjelančevine, hormone, enzime,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅhrana — ž biol. hranjenje, održavanje hranom, uzimanje hrane radi zadovoljenja potreba i funkcioniranja organizma ∆ {{001f}}autotrofna ∼ način hranjenja karakterističan za biljke koje se hrane anorganskim spojevima (ugljikov dioksid, voda, mineralne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proteíni — m mn 〈N protèīn〉 biol., {{c=1}}v. {{ref}}bjelančevine{{/ref}} ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strùktūrnī — strùktūrn|ī prid. koji je dio, koji čini, koji pripada strukturi ∆ {{001f}}∼e formule kem. formule koje pokazuju način vezivanja atoma u molekuli; ∼i geni biol. geni koji nose informaciju za sintezu neke bjelančevine …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”