snòšljivo

snòšljivo
snòšljivo pril. {{c=0}}na snošljiv način; trpeljivo, tolerantno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • snošljivo — snòšljivo pril. DEFINICIJA na tolerantan način, tako da se može podnijeti; trpeljivo ETIMOLOGIJA vidi snositi …   Hrvatski jezični portal

  • pȁrlamentārno — pril. na način koji podrazumijeva oblike rada i ponašanja u parlamentu, snošljivo, tolerantno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • toleràntno — pril. na tolerantan način; snošljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trpèljivo — pril., {{c=1}}v. {{ref}}snošljivo{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parlamentarno — pȁrlamentārno pril. DEFINICIJA na način koji podrazumijeva oblike rada i ponašanja u parlamentu, snošljivo, tolerantno ETIMOLOGIJA vidi parlament …   Hrvatski jezični portal

  • trpeljivo — trpèljivo pril. DEFINICIJA v. snošljivo ETIMOLOGIJA vidi trpjeti …   Hrvatski jezični portal

  • tolerantno — toleràntno pril. DEFINICIJA na tolerantan način; snošljivo ETIMOLOGIJA vidi tolerancija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”