smȑtnōst

smȑtnōst
smȑtnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}osobina onoga koji je smrtan 2. {{001f}}broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; mortalitet {{/c}}[visoka/niska ∼; velika/mala ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”