bilànca

bilànca
bilànc|a ž 〈G mn bìlāncā/bìlāncī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}procjena imovinskog stanja ili financijskog poslovanja, iskazuje se uspoređivanjem vrijednosti aktive i pasive {{/c}}[∼a stanja]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}bilans 2. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}shematski prikaz tog poslovanja za određeni period; završni račun {{/c}}[godišnja ∼a] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}konačan zbroj uspjeha i neuspjeha, krajnji ishod, svedeni računi u nastojanjima itd. {{/c}}[životna ∼a]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}svođenje ∼e {{c=0}}1. {{001f}}pravljenje bilance (1) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}konačan zaključak o obavljenom poslu, provedenoj politici
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bilanca — bilànca ž <G mn bìlāncā/bìlāncī> DEFINICIJA 1. ekon. procjena imovinskog stanja ili financijskog poslovanja, iskazuje se uspoređivanjem vrijednosti aktive i pasive [bilanca stanja]; bilans 2. ekon. shematski prikaz tog poslovanja za… …   Hrvatski jezični portal

  • bilánca — e ž (ȃ) 1. primerjalni prikaz dohodkov in stroškov podjetja v določeni dobi; zaključni račun: bilanca izkazuje izgubo; sestavljati bilanco ♦ ekon. aktivna bilanca s presežkom; plačilna bilanca primerjalni prikaz poslovanja s tujino; premoženjska …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pasíven — vna o prid. (ȋ) ki mu manjka dejavnosti, delavnosti; nedejaven, nedelaven: biti pasiven; pasivni člani kolektiva; komisija je pri svojem delu preveč pasivna / pasiven odnos do stvari, življenja / ob nesreči je ostal neprizadet, pasiven… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bilans — bìlans m DEFINICIJA rij., v. bilanca ETIMOLOGIJA vidi bilanca …   Hrvatski jezični portal

  • bruto — brȕto prid. <indekl.> [i]i[/i] pril. DEFINICIJA 1. trg. oznaka za težinu robe zajedno s ambalažom (krat. Btto ili Bo); brutotežina 2. term. prihod, iznos novca bez odbitaka, opr. neto SINTAGMA bruto bilanca ekon. bilanca u kojoj se pojedine …   Hrvatski jezični portal

  • aktíven — vna o prid., aktívnejši (ȋ) 1. ki kaj dela; dejaven, delujoč: biti aktiven član skupnosti; družbeno aktiven človek / aktivna koeksistenca med narodi; morska voda je zelo aktivna / aktivno znanje tujega jezika znanje, ki omogoča ustno in pismeno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • brúto — prisl. (ȗ) brez odbitkov, v celoti, kosmat: bruto izračunani dohodki; neskl. pril.: bruto in neto dohodki; bruto cena; bruto proizvodnja / bruto teža skupna teža blaga in embalaže ◊ ekon. bruto produkt in brutoprodukt vrednost celotne… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • inventúren — rna o prid. (ȗ) nanašajoč se na inventuro: inventurna vrednost blaga / inventurni popis ♦ ekon. inventurna bilanca premoženjska bilanca, ki upošteva ugotovitve pri inventuri in se opira samo na stanje v poslovnih knjigah …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • négativen — in negatíven vna o prid. (ẹ̑; ȋ) 1. ki izraža, da je vrednost česa zelo majhna ali da je ni: negativna kritika filma; negativna ocena njegovega ravnanja ga je prizadela / imeti negativen odnos do česa; o njem imam negativno mnenje 2. ki izraža …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pózitiven — in pozitíven vna o prid. (ọ̑; ȋ) 1. ki izraža, da je vrednost česa velika ali da je, obstaja: pozitivna kritika filma; pozitivna ocena takega ravnanja ga je vznemirila / imeti pozitiven odnos do česa; o njej imam pozitivno mnenje 2. ki izraža,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”