bijêl

bijêl
bijêl prid. odr. -ī, komp. bjèljī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sl. {{/c}}[∼ bjelcat, razg. (pojačano značenje) vrlo bijel; potpuno bijel{{c=0}};{{/c}} u po ∼a dana usred dana; danju, kad se sve vidi] {{c=0}}2. {{001f}}koji je u opreci prema nečemu tamnom iste vrste {{/c}}[∼o grožđe; ∼o vino; (na) ∼o tako da se ne upotrijebi u priređivanju jela koncentrat rajčice (npr. riža (na) bijelo)], opr. crn (u jeziku dok u opažajnom svijetu može biti žut, zelen itd.)
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a knjiga {{c=0}}službeno izdanje dokumenta, obično u bijelom uvezu, kojim vlada neke države nastoji objasniti javnosti stavove o nekom važnom (ob. spornom) pitanju; {{/c}}∼a krvna zrnca, {{c=1}}v. {{ref}}leukociti{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}∼a riba {{c=0}}naziv za ribe koje obitavaju na kamenu dnu (npr. škarpina, kirnja, murina i sl.); {{/c}}∼a tehnika razg. {{c=0}}elektrotehnički strojevi i aparati namijenjeni domaćinstvu kojima je temeljna boja ob. bijela (frižider, stroj za pranje suđa i rublja i sl.); {{/c}}∼a vrana {{c=0}}tko se ističe, osobitošću odskače od svoje sredine; {{/c}}∼a zastava vojn. {{c=0}}znak što ga ističu pojedinci ili jedinice oružanog sukoba da se prekine vatra radi vođenja pregovora ili predaje; {{/c}}∼i metal tehn. {{c=0}}legura na osnovi kositra, olova ili drugih metala niskog tališta; {{/c}}∼o dijete {{c=0}}slabo dijete, kojem se poznaju žile; {{/c}}∼o pivo razg. {{c=0}}svijetlo pivo; {{/c}}crno-∼a tehnika, crno-∼i film {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}film (1){{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}prikazivanje činjenica u krajnostima, tako da se vidi samo dobro i samo loše, obično pristrano; {{/c}}crno-∼o razg. {{c=0}}opisano samo u krajnostima
⃞ {{001f}}{{/c}}čuvaj ∼e pare/novce za crne dane posl. {{c=0}}štedi za starost i nevolju; {{/c}}(biti) na ∼om hljebu/kruhu {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}čekati izvršenje smrtne kazne (noć prije izvršenja smrtne kazne osuđenom se poslužuje po nekim običajima bijeli kruh kao posljednji obrok u životu) 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}biti u velikoj nevolji, čekati veliko zlo 3. {{001f}}{{/c}}nakn. shv. {{c=0}}biti, živjeti u blagostanju (bijeli kruh je simbol dobrog stanja i obilja, za razliku od kukuruznog); žuto za žuto; {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}žut ⃞{{/ref}}, {{ref}}šubašić{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}ni ∼e (da bi rekao) {{c=0}}samo šuti, ni jedne riječi{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bijel — bijȇl prid. <odr. ī, komp. bjèljī> DEFINICIJA 1. koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sl. [bijel bjelcat, razg. (pojačano značenje) vrlo bijel; potpuno bijel; u po bijela dana usred dana; danju, kad se sve vidi] 2. koji je u opreci …   Hrvatski jezični portal

  • crno-bijel — cȑno bījel prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je dijelom crn i dijelom bijel [crno bijeli televizor; crno bijeli film, opr. film u boji] SINTAGMA crno bijela tehnika film. knjiž. način pripovijedanja u kojem se priča odvija shematski, bez… …   Hrvatski jezični portal

  • -cat — ( acat, cijat) DEFINICIJA ekspr. kao dodatak na pridjev znači pojačanje značenja pozitiva pridjeva kojemu se pojačani pridjev dodaje [sam samcat/sam samcijat = potpuno sam; bijel bjelcat/bijel bjelcijat = potpuno bijel] …   Hrvatski jezični portal

  • Yat — Cyrillic alphabet navbox Heading=Cyrillic letter Yat uuc=0462|ulc=0463 Yat or Jat (Unicode|Ѣ, Unicode|ѣ) is the name of the thirty second letter of the old Cyrillic alphabet, or of the sound it represents. Its name in Old Church Slavonic is ět’… …   Wikipedia

  • zabijéljeti — zabijélje|ti (se) svrš. 〈prez. zàbijēlīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. zabijélio/zabijéljela (se) ž〉 1. {{001f}}postati bijel 2. {{001f}}pojaviti se bijel, zablistati bjelinom ⃞ {{001f}}∼ti očima razrogačiti oči, izbuljiti oči; zora je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bjeljan — bjèljan prid. <odr. ī> DEFINICIJA jez. knjiž. hip. od bijel ETIMOLOGIJA vidi bijel …   Hrvatski jezični portal

  • bjelutak — bjelútak m <G tka, N mn úci, G bjèlūtākā> DEFINICIJA pojedinačan, bijel, manji, obao i gladak komad kremena ETIMOLOGIJA vidi bijel …   Hrvatski jezični portal

  • bjeličast — bjèličast prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ima nijansu bijeloga, na kojem prevladava bijelo, pomalo bijel; bjelašan, bjelkast, bjelušav, nabijel ETIMOLOGIJA vidi bijel …   Hrvatski jezični portal

  • blank — blȁnk [b] (I)[/b] prid. DEFINICIJA 1. rij. bijel, čist (o komadu papira) [blank papir] 2. žarg. a. prazan, bez misli, tabula rasa b. prazan (bez novca, pomagala itd.) [sasvim sam blank] ETIMOLOGIJA njem.: bijel, prazan ← fr. blanc …   Hrvatski jezični portal

  • bio — bȉo prid. DEFINICIJA reg. bijel, v., opr. crn ETIMOLOGIJA vidi bijel …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”