sklòpiti

sklòpiti
sklòpiti (što) svrš. prez. sklȍpīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. sklȍpljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}složiti, preklopiti, {{/c}}opr. rasklopiti {{c=0}}b. {{001f}}zatvoriti {{/c}}[∼ oči] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}term. {{c=0}}uglaviti, utanačiti, ugovoriti što {{/c}}[∼ ugovor; ∼ savez; ∼ brak]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sklopiti — sklòpiti (što) svrš. <prez. sklȍpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sklȍpljen> DEFINICIJA 1. a. složiti, preklopiti, opr. rasklopiti b. zatvoriti [sklopiti oči] 2. term. uglaviti, utanačiti, ugovoriti što [sklopiti ugovor; sklopiti savez;… …   Hrvatski jezični portal

  • sklopíti — in sklópiti im dov. (ȋ ọ̄) 1. s povezovalno napravo narediti, da je kaj skupaj, združeno: sklopiti cevi; sklopiti lokomotivo z vagonom ♦ elektr. sklopiti dva električna nihajna kroga 2. knjiž. zapreti: metulj je sklopil krila / sklopiti oči,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zatvòriti — (∅, koga, što, se) svrš. 〈prez. zàtvorīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàtvoren, gl. im. zatvorénje〉 1. {{001f}}(što) učiniti da se ne može proći, da se ne može izaći ili ući, da što ne bude otvoreno, raskriljeno [∼ vrata; ∼ prozor; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zatvoriti — zatvòriti (se) svrš. <prez. zàtvorīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàtvoren> DEFINICIJA 1. (što) učiniti da se ne može proći, da se ne može izaći ili ući, da što ne bude otvoreno, raskriljeno [zatvoriti vrata; zatvoriti prozor;… …   Hrvatski jezični portal

  • jaram — járam1 m <G rma, N mn rmovi> DEFINICIJA 1. drvena naprava okvir u koji se upreže tegleća marva 2. pom. ploča poprečno nataknuta na osovinu kormila 3. pren. a. breme, teret, težina (o radu, obvezama i sl.) b. tlačenje, ropstvo, ugnjetavanje… …   Hrvatski jezični portal

  • angažírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti koga za što, pokrenuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arànžmān — m 〈G aranžmána〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ono što je stavljeno u točno predviđeni poredak [∼ za trodnevno putovanje]; raspored b. {{001f}}lik. raspored detalja, usklađivanje dekorativnih elemenata s cjelinom i jezgrom kiparskog ili slikarskog djela… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brȃk — brȃk1 m 〈N mn brȁkovi〉 1. {{001f}}zajednički život muškarca i žene usklađen s civilnim (građanskim) ili crkvenim zakonima i propisima 2. {{001f}}pren. odnos dviju ili više strana utemeljen na zajedništvu interesa [∼ države i podzemlja]; brak iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvòžēnstvo — sr 〈G mn tāvā/ ā〉 1. {{001f}}sociol. institucija u nekim društvima koja dopušta mogućnost da iz populacijskih ili socijalnih razloga jedan muškarac može sklopiti brak s dvjema ženama; bigamija 2. {{001f}}život u obliku neformalizirana braka s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koalícija — koalícij|a (∅, čega) ž 1. {{001f}}politički ili vojni savez više država radi ostvarivanja nekog dogovorenog programa [osnovati/sklopiti ∼u] 2. {{001f}}udruživanje političkih stranaka radi ostvarivanja nekog programa 3. {{001f}}općenito,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”