skȁmeniti

skȁmeniti
skȁmeniti (koga, se) svrš. prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. skȁmenjen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}postati kamen, pretvoriti se u kamen; okameniti se, petrificirati se b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ostati nepokretan, ukočiti se (od naglog uzbuđenja, vrlo loše vijesti, tragičnog prizora) 2. {{001f}}{{/c}}(koga) pren. {{c=0}}učiniti koga nepokretnim, ukočenim{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”