bȅta

bȅta
bȅta ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}lingv. {{c=0}}drugo slovo grčkog alfabeta 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 2 (dva) b. {{001f}}redni broj drugi u obilježavanju poretka sastavnica (npr. odjeljaka u tekstu) 3. {{001f}}{{/c}}kem. {{c=0}}a. {{001f}}jedna od mogućih pozicija atoma ili grupe u molekuli spoja b. {{001f}}u organskoj kemiji oznaka za međusobno razlikovanje nekih izomera 4. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}grčkim slovima pisana oznaka za kut (poput alfa i gama) 5. {{001f}}{{/c}}(Beta) tehn. {{c=0}}a. {{001f}}posebna magnetna videovrpca za profesionalno snimanje elektronskom tehnikom {{/c}}[obična ∼; digitalna ∼] {{c=0}}b. {{001f}}videovrpca namijenjena videorekorderima (format tzv. VCR), koja nije kompatibilna s drugim formatima (npr. s VHS formatom) 6. {{001f}}{{/c}}inform. {{c=0}}termin za nedovršenu verziju programa {{/c}}[∼-program], {{c=1}}usp. {{ref}}alfa (6){{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼-zrake fiz. {{c=0}}zrake koje izbijaju iz nestabilnih atomskih jezgara, sastoje se od elektrona ili pozitrona, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}alfa (zračenje) ∆{{/ref}}, {{ref}}gama (zračenje) ∆{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”