bȅsvijēst

bȅsvijēst
bȅsvijēst ž 〈G -esti, I -esti/-ešću〉 {{c=0}}stanje u kojem nema sposobnosti opažanja i primanja podražaja preko osjetila; stanje bez svijesti; nesvjestica, besvjesnost
⃞ {{001f}}{{/c}}do ∼i (piti, govoriti, plesati) {{c=0}}bez mjere, u beskraj{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svijest — svijȇst ž <I i/ šću> DEFINICIJA 1. sposobnost mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu u sveukupnom doživljavanju; svjesnost 2. spoznajna jasnoća, pouzdanost u određivanju nekog predmeta, ukupnoga svijeta i samoga sebe 3. normalno… …   Hrvatski jezični portal

  • svijêst — ž 〈I i/ šću〉 1. {{001f}}sposobnost mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu u sveukupnom doživljavanju; svjesnost 2. {{001f}}spoznajna jasnoća, pouzdanost u određivanju nekog predmeta, ukupnoga svijeta i samoga sebe 3. {{001f}}normalno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅsvijēst — ž 〈G i, I i/ ešću〉 1. {{001f}}pat. bolesno stanje bez svijesti [pasti u ∼]; nesvjestica 2. {{001f}}pov. zast. nesvjesnost, neprosvijećenost ∆ {{001f}}duboka ∼ razg. koma (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • freno- — DEFINICIJA u prvom dijelu riječi znači mišljenje, duša, svijest, onaj koji se odnosi na svijest, mišljenje, duševni život [frenologija] ETIMOLOGIJA grč. phreno ; phrḗn <G phreós>: ošit; duša, srce, mišljenje, svijest …   Hrvatski jezični portal

  • onesvijéstiti — (koga, se) svrš. 〈prez. onèsvijēstīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. onèsvijēšten〉 1. {{001f}}(koga) učiniti da tko izgubi svijest, izazvati čiju nesvjesticu (udarcem, kemijskim sredstvom i sl.) 2. {{001f}}(se) izgubiti svijest, pasti u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svjesnost — svjȅsnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje i svojstvo onoga koji je svjestan, onoga što je svjesno, usp. svijest (1) ETIMOLOGIJA vidi svijest …   Hrvatski jezični portal

  • svjestan — svjȅstan prid. <odr. snī> DEFINICIJA 1. koji ima svijest 2. koji je pri svijesti SINTAGMA klasno svjestan ideol. neol. 1945. onaj koji je usvojio pogled na svijet radničke klase i zakonitosti klasne borbe u društvu ETIMOLOGIJA vidi svijest …   Hrvatski jezični portal

  • samosvijest — sȁmosvijēst ž <G esti, I esti/ ešću> DEFINICIJA svijest o samome sebi, o svojoj vrijednosti; samopouzdanje, samouvjerenost ETIMOLOGIJA samo + v. svijest …   Hrvatski jezični portal

  • onesvijestiti — onesvijéstiti (se) svrš. <prez. onèsvijēstīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. onèsvijēšten> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti da tko izgubi svijest, izazvati čiju nesvjesticu (udarcem, kemijskim sredstvom i sl.) 2. (se) izgubiti svijest,… …   Hrvatski jezični portal

  • SARAJEVO — (Serajevo; Turk. Bosna Serai; Heb. שראי־בוסנה),city and capital of Bosnia Herzegovina. The first Jews came to Sarajevo in the middle of the 16th century, spreading from there to smaller towns of Bosnia, e.g., travnik , Bugojno, Zenica, Tuzla,… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”