bȅskr̄vnōst

bȅskr̄vnōst
bȅskr̄vnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}stanje onoga koji je beskrvan a. {{001f}}koji je iskrvario, koji nema krvi b. {{001f}}malokrvan, anemičan 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}osobina onoga koji je beskrvan, svojstvo onoga što je beskrvno {{/c}}[∼ govora]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}slabašnost, neodlučnost, bezizražajnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”