bȅg

bȅg
bȅg m 〈N mn bègovi/bȅzi jez. knjiž. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}a. {{001f}}plemićki naslov u Osmanskom Carstvu b. {{001f}}visoki vojni ili civilni dostojanstvenik {{/c}}[alaj∼; begler∼; sandžak-∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}reg. {{c=0}}gospodin, gospodar, ugledan čovjek, dodaje se iza vlastitog imena {{/c}}[Mustaj-∼] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}kat. reg. zast. {{c=0}}mladoženja
{{/c}}✧ {{001f}}tur.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”