rêžanj

rêžanj
rêžanj m 〈N mn rêžnji/rȅžnjevi〉 {{c=0}}1. {{001f}}odrezani komad mesa (za odrezak i sl.) 2. {{001f}}dio nekog tjelesnog organa koji je djelomično odvojen od ostalih dijelova (dio mozga, pluća, jetre i sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • režanj — rȇžanj m <N mn rȇžnji/rȅžnjevi> DEFINICIJA 1. odrezani komad mesa (za odrezak i sl.) 2. dio nekog tjelesnog organa koji je djelomično odvojen od ostalih dijelova (dio mozga, pluća, jetre i sl.) ETIMOLOGIJA vidi rez …   Hrvatski jezični portal

  • lobus — lóbus m <G mn lȏbūsā> DEFINICIJA anat. režanj, ob. u anatomiji režanj jetre, pluća, mozga ETIMOLOGIJA lat.: režanj ← grč. lobós …   Hrvatski jezični portal

  • rêz — m 〈N mn rȅzovi〉 1. {{001f}}zarezano mjesto; zarez, urez 2. {{001f}}zaraslo mjesto na tijelu gdje je izvršena operacija 3. {{001f}}omjer između duljine i širine; proporcija, {{c=1}}usp. {{ref}}režanj (1){{/ref}} 4. {{001f}}pren. oštar prekid s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rez — rȇz m <N mn rȅzovi> DEFINICIJA 1. zarezano mjesto; urez, zarez 2. zaraslo mjesto na tijelu gdje je izvršena operacija 3. omjer između duljine i širine; proporcija, usp. režanj (1) 4. pren. oštar prekid s čime, dramatična promjena [u… …   Hrvatski jezični portal

  • tranša — trȃnša ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. bank. obrok emisije vrijednosnih papira 2. plaćanje dijela dogovorene svote 3. vijenac na kovanom novcu s natpisom ili ukrasom ETIMOLOGIJA fr. tranche: kriška, odrezak, režanj …   Hrvatski jezični portal

  • trilobiti — trilobíti m mn <N trilòbīt, G trilobíta> DEFINICIJA geol. zool. skupina izumrlih paleozojskih morskih člankonožaca (Trilobites) sa štitom uzdužno i poprečno raščlanjenim u tri režnja; trorežnjaci ETIMOLOGIJA nlat. trilobites ≃ grč. trílobos …   Hrvatski jezični portal

  • -tom — tom, tomija, tomski DEFINICIJA kao drugi dio riječi označava ono što se odnosi na rez, odrezak, odsjek, rezanje [nekrotomija] ETIMOLOGIJA grč. tomḗ: rez, rezanje; tómos: režanj …   Hrvatski jezični portal

  • tom — tȍm m <N mn tòmovi> DEFINICIJA v. svezak ETIMOLOGIJA grč. tómos: režanj, komad …   Hrvatski jezični portal

  • tomografija — tomogràfija ž DEFINICIJA med. rendgensko snimanje pojedinih dubokih slojeva nekog organa; dubinsko snimanje [kompjuterska tomografija = CT] ETIMOLOGIJA grč. tómos: režanj + grafija …   Hrvatski jezični portal

  • tomogram — tomògram m DEFINICIJA slika dobivena tomografijom ETIMOLOGIJA grč. tómos: režanj + gram …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”