ràdišan

ràdišan
ràdišan prid. odr. -šnī〉 {{c=0}}radin, vrijedan, marljiv{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • radišan — ràdišan prid. <odr. šnī> DEFINICIJA radin, vrijedan, marljiv ETIMOLOGIJA vidi rad …   Hrvatski jezični portal

  • ȁktīvan — ȁktīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji ima inicijativu, koji je radišan; djelatan, poduzetan, opr. pasivan 2. {{001f}}koji je u radnom odnosu, opr. umirovljen 3. {{001f}}ekon. kojem su potraživanja veća od dugova, opr. pasivan, u dugu, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁdin — prid. 〈odr. ī〉 koji puno i rado radi; marljiv, radišan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràdišno — pril. na radišan način, s radišnošću; vrijedno, marljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràdišnōst — ž osobina onoga koji je radišan; marljivost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràdljiv — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. koji je radišan; marljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radin — rȁdin prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji puno i rado radi; marljiv, radišan ETIMOLOGIJA vidi rad …   Hrvatski jezični portal

  • radljiv — ràdljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA ekspr. radišan ETIMOLOGIJA vidi rad …   Hrvatski jezični portal

  • radišno — ràdišno pril. DEFINICIJA na radišan način, s radišnošću; vrijedno, marljivo ETIMOLOGIJA vidi rad …   Hrvatski jezični portal

  • radišnost — ràdišnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je radišan; marljivost ETIMOLOGIJA vidi rad …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”