ȁktīvan

ȁktīvan
ȁktīv|an prid. odr. -vnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji ima inicijativu, koji je radišan; djelatan, poduzetan, {{/c}}opr. pasivan {{c=0}}2. {{001f}}koji je u radnom odnosu, {{/c}}opr. umirovljen {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}kojem su potraživanja veća od dugova, {{/c}}opr. pasivan, u dugu, u pasivi {{c=0}}4. {{001f}}koji sudjeluje {{/c}}[preuzeti ∼nu ulogu u stranci]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}angažiran 5. {{001f}}koji djeluje, koji još postoji u svom osnovnom svojstvu (o prirodnim pojavama) {{/c}}[∼an vulkan]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na galaktika astron. {{c=0}}galaktika koja snažno zrači iz procesa svoje zgusnute jezgre, nastaje akrecijom plinova na crnu rupu; {{/c}}∼na vojska vojn. {{c=0}}vojne snage koje su u miru pod oružjem; djelatna vojska; {{/c}}∼ni glagol gram. {{c=0}}prijelazni, tranzitivni glagol upotrijebljen u aktivu (aktivnom obliku); {{/c}}∼ni jezik lingv. {{c=0}}jezik u kojem neprelazni glagoli koji znače stanje gramatički tretiraju svoj subjekt jednako kao objekt prijelaznih glagola koji znače radnju (npr. navaho, gruzijski); {{/c}}∼ni odmor {{c=0}}način odmaranja uz primjenu odgovarajućih tjelesnih i umnih aktivnosti koje omogućuju povoljne fiziološke i psihološke reakcije; {{/c}}∼ni ugljen kem. {{c=0}}porozni ugljen dobiven pougljenjivanjem drveta, služi kao apsorbent za plinove; {{/c}}∼no pravo glasa pol. {{c=0}}pravo glasača da bira, {{/c}}opr. pasivno pravo glasa{{c=0}}; {{/c}}∼no stanovništvo sociol. {{c=0}}ukupan broj radno sposobnih ljudi koji privređuju (za razliku od uzdržavanog dijela stanovništva); {{/c}}∼no učenje {{c=0}}oblik učenja u kojem je učenik subjekt nastave, {{/c}}opr. pasivno učenje

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”