bedrènika

bedrènika
bedrènika ž 〈D L -ici〉 bot. {{c=0}}ljekovita trajna zelen
∆ {{001f}}{{/c}}mala (kamenjarska) ∼ bot. {{c=0}}biljka suhih, kamenitih staništa (Pimpinella saxifraga) iz porodice štitarki (Umbelliferae); pimpinela, siljevina, komoračica, jareća trava{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bedrenika — bedrènika ž <D L ici> DEFINICIJA bot. ljekovita trajna zelen SINTAGMA mala bedrenika bot. biljka (Pimpinella saxifraga) iz porodice štitarki (Umbelliferae); pimpinela, siljevina, komoračica ETIMOLOGIJA v. bedro …   Hrvatski jezični portal

  • jàrećī — jàreć|ī prid. 1. {{001f}}koji je od jareta 2. {{001f}}koji je kao u jareta ∆ {{001f}}∼a brada šiljato oblikovana brada; kozja, jarčja; ∼a trava bot. kamenjarska bedrenika, {{c=1}}usp. {{ref}}bedrenika ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komoràčica — ž bot., {{c=1}}v. {{ref}}bedrenika{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sı̏ljevina — ž bot., {{c=1}}v. {{ref}}bedrenika{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siljevina — sȉljevina ž DEFINICIJA bot., v. bedrenika …   Hrvatski jezični portal

  • komoračica — komoràčica ž DEFINICIJA bot., v. bedrenika …   Hrvatski jezični portal

  • pimpinela — pimpinȅla ž <G e> DEFINICIJA bot., v. bedrenika ETIMOLOGIJA nlat. pimpinella ← tal …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”