rȁt

rȁt
rȁt m 〈N mn -ovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}oružani sukob velikih razmjera između dviju ili više država, dvaju naroda, dviju ljudskih skupina, {{/c}}opr. mir [navijestiti ∼; biološki ∼; elektronski ∼; imperijalistički ∼; kolonijalni ∼; obrambeni ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}vojna 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}neprijateljstvo ili svađa {{/c}}[∼ riječima] {{c=0}}b. {{001f}}sustavno suzbijanje čega; borba {{/c}}[∼ protiv kriminala; ∼ protiv siromaštva]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}bratoubilački ∼ ideol. {{c=0}}građanski rat u kojem se sukobljuju predstavnici dviju ili više bliskih nacionalnih, vjerskih itd. skupina, rat braće; {{/c}}domovinski ∼ {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}rat SSSR-a protiv nacističke Njemačke, Staljin ga je tako nazvao želeći privremeno potisnuti ideološke razlike 2. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}rat koji je vodila Hrvatska od poč. 1990-ih do završne pobjede vojnom akcijom »Oluja« i mirnom reintegracijom Podunavlja; {{/c}}građanski ∼ {{c=0}}oružani sukobi unutar jedne države, jedne nacije; {{/c}}hladni ∼ {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}razdoblje iza 2. svjetskog rata, obilježeno krajnjom zaoštrenošću odnosa između SAD-a i SSSR-a 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}svaki odnos koji uključuje stalnu napetost i utrku u naoružavanju (bez oružanih sukoba); {{/c}}prvi ∼ razg. {{c=0}}1. svjetski rat (1914–1918); {{/c}}drugi ∼ razg. {{c=0}}2. svjetski rat (1939–1945); {{/c}}∼ zvijezda publ. {{c=0}}u Americi (1980-ih) izmišljen naziv za iz svemira satelitski upravljani obrambeni sustav zaštite od interkontinentalnih raketa
⃞ {{001f}}{{/c}}između dva ∼a {{c=0}}»između dvaju ratova« razdoblje između 1. i 2. svjetskog rata; {{/c}}∼ živaca {{c=0}}psihičko iscrpljivanje protivnika{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”