batáljak

batáljak
batáljak m 〈G -ljka, N mn -ljci, G bȁtāljākā〉 med. {{c=0}}ostatak organa, okrajina ili njihovih dijelova nakon traume, amputacije ili druge kirurške intervencije {{/c}}[amputacijski ∼; ∼ krvne žile; ∼ želuca]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}batrljak, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}patrljak{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bataljak — batáljak m <G ljka, N mn ljci, G bȁtāljākā> DEFINICIJA med. ostatak organa, okrajina ili njihovih dijelova nakon traume, amputacije ili druge kirurške intervencije [amputacijski bataljak; bataljak krvne žile; bataljak želuca]; batrljak, usp …   Hrvatski jezični portal

  • batŕljak — m 〈G ljka, N mn ljci, G bàtr̄ljākā〉, {{c=1}}v. {{ref}}bataljak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • batrljak — batŕljak m <G ljka, N mn ljci, G bàtr̄ljākā> DEFINICIJA v. bataljak ETIMOLOGIJA ekspr. ≃ v. bat …   Hrvatski jezični portal

  • patrljak — patŕljak m <G ljka, V ljče, N mn ljci, G pàtr̄ljākā> DEFINICIJA 1. ostatak posječene ili slomljene grane, stabljike drveta i sl. 2. [i] (+ potenc.)[/i] ostatak slomljene, osakaćene, amputirane ruke, noge, krila; bataljak, batrljak… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”