razbìstriti

razbìstriti
razbìstriti (što, se) svrš. prez. ràzbistrīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ràzbistren〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. {{001f}}prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o vremenu) c. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}osloboditi se smrknutosti, namrgođenosti, postati vedriji d. {{001f}}osloboditi se zbrkanosti, pometenosti, postati sređen, sposoban za rasuđivanje e. {{001f}}postati jasniji, doći do razrješenja, raspleta, postati izvjesniji; razjasniti se 2. {{001f}}{{/c}}(što) pren. {{c=0}}osloboditi nejasnosti; objasniti {{/c}}[∼ pojmove]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • razbistriti — razbìstriti svrš. <prez. ràzbistrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzbistren> DEFINICIJA 1. (se) a. postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o vremenu) c. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • razbistríti — ím dov., razbístril; razbistrèn (ȋ í) razviti sposobnost za mišljenje: razbistriti komu duha; počasi se mu je razum razbistril // narediti kaj bolj jasno, miselno izoblikovano: študija je razbistrila nekatera pravna vprašanja; pojmi so se… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razbistrivati — razbistrívati (se, što) nesvrš. <prez. razbìstrujēm, pril. sad. razbìstrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. razbistriti ETIMOLOGIJA vidi razbistriti …   Hrvatski jezični portal

  • izbìstriti se — svrš. 〈prez. ìzbistrīm se〉 1. {{001f}}postati bistro (ob. o tekućinama koje sadrže mulj, talog itd.); razbistriti se 2. {{001f}}pren. razjasniti se (o idejama, mislima, problemima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbistrívati — (se, što) nesvrš. 〈prez. razbìstrujēm (se), pril. sad. razbìstrujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}razbistriti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razmàgliti se — svrš. 〈prez. (3. l. jd) razmàgli se, pril. pr. īvši se, prid. rad. (3. l. jd) razmàglilo se〉 ukloniti, razbistriti maglu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prebistríti — ím dov., prebístril; prebistrèn (ȋ í) knjiž. razbistriti, razjasniti: prebistriti nekatere pojme; tega si ne morem prebistriti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • raz... — predpona 1. v glagolskih sestavljenkah za izražanje a) premikanja ali usmerjenosti v več krajev, smeri: razgnati, raznesti, razvoziti / razgrniti, razložiti po mizi / razblebetati, razglasiti novico / v zvezi s se razbežati se, raziti se,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razbistrítev — tve ž (ȋ) glagolnik od razbistriti: razbistritev vprašanj / prihod čet OZN bo pripomogel k razbistritvi položaja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”