raspuknúće

raspuknúće
raspuknúć|e sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}ràspuknuti se{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}puknuće u značenju da se što raspalo na dva dijela ili se bitno odijelilo, da se stvorila pukotina ili da je puklo što na dvoje {{/c}}[došlo je do ∼a]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • raspuknuće — raspuknúće sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. raspuknuti 2. puknuće u značenju da se što raspalo na dva dijela ili se bitno odijelilo, da se stvorila pukotina ili da je puklo što na dvoje [došlo je do raspuknuća] ETIMOLOGIJA vidi raspuknuti …   Hrvatski jezični portal

  • raspuknuti — ràspuknuti se svrš. <prez. ràspuknēm se, pril. pr. ūvši se, prid. rad. ràspuknuo se, gl. im. raspuknúće> DEFINICIJA 1. razdvojiti se (od opterećenja, pritiska, rastezanja), rascijepiti se u dva ili više dijelova 2. otvoriti se, raširiti se… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”