radòznao

radòznao
radòznao prid. odr. -alī〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}koji pokazuje želju da nešto vidi, sazna, nauči; znatiželjan b. {{001f}}koji želi saznati tuđe tajne 2. {{001f}}koji je prožet željom za saznavanjem, istraživanjem {{/c}}[∼ duh]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • radoznao — radòznao prid. <odr. alī> DEFINICIJA 1. a. koji pokazuje želju da nešto vidi, sazna, nauči; znatiželjan b. koji želi saznati tuđe tajne 2. koji je prožet željom za saznavanjem, istraživanjem [radoznao duh] ETIMOLOGIJA v. rad + v. znati …   Hrvatski jezični portal

  • radoznalac — radòznalac m <G ālca, N mn ālci> DEFINICIJA onaj koga sve zanima, onaj koji je radoznao ETIMOLOGIJA vidi radoznao …   Hrvatski jezični portal

  • radoznalost — radòznalōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je radoznao ETIMOLOGIJA vidi radoznao …   Hrvatski jezični portal

  • kìbic — m 〈N mn i, G kı̏bīcā〉 reg. 1. {{001f}}onaj koji promatra i živo prati kad drugi igraju karte ili koju drugu igru 2. {{001f}}uopće, radoznao promatrač; gledatelj, kibicer ⃞ {{001f}}∼ drži gubec! reg. žarg. onaj koji promatra igru ne smije se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radòznalac — m (radòznālka ž) 〈G ālca, N mn ālci〉 onaj koga sve zanima, onaj koji je radoznao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radòznalōst — ž osobina onoga koji je radoznao; znatiželja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrȁka — ž 〈G mn svrȃkā〉 zool. ptica (Pica pica) iz porodice vrana (Corvidae) [radoznao kao ∼; kradljiv kao ∼]; švraka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znȁtižēljan — prid. 〈odr. ljnī〉 koji je ispunjen znatiželjom; ljubopitan, radoznao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znȁtižēljnīk — m 〈N mn īci〉 onaj koji je znatiželjan, radoznao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ndiskretan — prid. 〈odr. tnī〉 koji je nametljivo radoznao, koji želi saznati i ne zna čuvati tajnu, opr. diskretan ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”