pùzlatka

pùzlatka
pùzlatka ž zool. {{c=0}}petrovo uho, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}uho ∆{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • puzlatka — pùzlatka ž DEFINICIJA zool. Petrovo uho, v. Petrov …   Hrvatski jezični portal

  • prednjoškr̀žnjāci — m mn 〈N prednjoškr̀žnjāk〉 zool. podrazred puževa (Prosobranchia), škrge su im smještene ispred srca (rodovi: priljepak, puzlatka, ogrc, kauri, volak) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕho — ȕh|o (ȕvo reg. + srp.) sr 〈N mn ‹ši/ušèsa pejor., G ȗhā/ùšijū/ùšī/ušésā pejor.〉 [ovo uho, ova uha/ove uši] 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. paran organ sluha, služi za percepciju zvuka i ravnoteže [srednje ∼o; unutrašnje ∼o; vanjsko ∼o; klempave… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Petrov — Pètrov prid. DEFINICIJA koji pripada Sv. Petru SINTAGMA Petrovo uho zool. morski puž (Heliotis lamelosa) iz roda priobalnih morskih puževa (Heliotis), imaju plosnate kućice s nizom rupica na hrptu i sedefnim slojem iznutra; puzlatka, mjesec… …   Hrvatski jezični portal

  • prednjoškržnjaci — prednjoškr̀žnjāci m mn <N prednjoškr̀žnjāk> DEFINICIJA zool. podrazred puževa (Prosobranchia), škrge su im smještene ispred srca (rodovi: priljepak, puzlatka, ogrc, kauri, volak) ETIMOLOGIJA v. pred, prednji + v. škrge …   Hrvatski jezični portal

  • uho — ȕho (ȕvo reg. + srp.) sr <N mn ȕši/ušèsa pejor., G ȗhā/ùšijū/ùšī/ušésā pejor.> [ovo uho; ova uha/ove uši] DEFINICIJA 1. a. anat. paran organ sluha, služi za percepciju zvuka i ravnoteže [srednje uho; unutrašnje uho; vanjsko uho; klempave… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”