pùhāčkī

pùhāčkī
pùhāčkī prid. glazb. {{c=0}}koji se odnosi na puhače{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • puhački — pùhāčkī prid. DEFINICIJA glazb. koji se odnosi na puhače [puhački orkestar] ETIMOLOGIJA vidi puhati …   Hrvatski jezični portal

  • bombàrdōn — m 〈G bombardóna〉 glazb. limeni puhački instrument, vrsta bas trube, konstruiran u prvoj pol. 19. st., ob. u puhačkim orkestrima; helikon ✧ {{001f}}fr. ← tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùhāčkī — prid. glazb. koji se odnosi na duhače [∼ orkestar]; puhački …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏ple — ž pl. tantum 〈G mn dı̏pālā/ ī〉 glazb. etnol. drveni puhaći instrument s dvije cijevi na rupe; dvojnice ∆ {{001f}}∼ s mijehom dvojni narodni puhački drveni instrument s piscima na kojima su urezani jezičci, vezan je na životinjsku mješinu (jareću… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòrnet — m 〈N mn i, G kȍrnētā〉 1. {{001f}}glazb. a. {{001f}}limeni puhački instrument, sličan trublji b. {{001f}}jedan od orguljskih registara 2. {{001f}}a. {{001f}}tuljac, tuljak, roščić [∼ za sladoled] b. {{001f}}(+ potenc.) ono što ima takav oblik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svìrala — svìral|a ž etnol. glazb. narodni puhački instrument, šuplja cijev s rupama u kojoj struja daha proizvodi zvuk ⃞ {{001f}}deveta (posljednja) rupa na ∼i nitko i ništa, zadnja briga; na vrbi ∼a, {{c=1}}v. {{ref}}vrba ⃞{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tròmbōn — m 〈G trombóna〉 glazb. limeni puhački instrument; pozauna ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȕš — tȕš1 m 〈N mn tùševi〉 1. {{001f}}vodena boja od čađi i pigmenata [kineski ∼; litografski ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}tehnika crtanja pomoću tuša b. {{001f}}crtež u toj tehnici 3. {{001f}}glazb. kratak svečani glazbeni pozdrav, ob. ga izvedu puhački… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • muzika — mùzika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima [atonalna muzika; dodekafonska muzika; filmska muzika; tonalna muzika]; glazba 2. puhački orkestar koji svira u hodu ili na otvorenom prostoru [limena… …   Hrvatski jezični portal

  • duhački — dùhāčkī prid. DEFINICIJA glazb. koji se odnosi na duhače [duhački orkestar]; puhački ETIMOLOGIJA vidi duhati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”