pògodba

pògodba
pògodb|a ž 〈G mn -dābā/-ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}dogovor (oko cijene i sl.) {{/c}}[sklopiti ∼u] {{c=0}}2. {{001f}}zajednička, međusobna suglasnost (pismena ili usmena) o obvezama, interesima itd. {{/c}}[pod ∼om (uz ∼u)] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}snošljivost, međusobno uvažavanje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pogodba — pògodba ž <G mn dābā/ ī> DEFINICIJA 1. dogovor (oko cijene i sl.) [sklopiti pogodbu] 2. zajednička, međusobna suglasnost (pismena ili usmena) o obvezama, interesima itd. [pod pogodbom (uz pogodbu) da] 3. pren. snošljivost, međusobno… …   Hrvatski jezični portal

  • pogódba — e ž (ọ̑) sporazum, soglasje glede kakih določil ali obveznosti: pogodba se izteče; razveljaviti, skleniti, spremeniti pogodbo; odstopiti od pogodbe; urejati zadeve s pogodbo; kršitev pogodbe; veljavnost pogodbe / avtorska pogodba; darilna… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • breziménski — a o prid. (ẹ̑) redko ki nima (slavnega) imena; brezímen: utonil je v brezimenski množici / brezimenske žrtve turških napadov žrtve, katerih imena niso znana ♦ jur. brezimenska pogodba pogodba, ki ni v zakonu posebej imenovana, pač pa ji je dala… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • déloven — vna o prid. (ẹ) nanašajoč se na delo: a) delovni načrt; izboljšati delovne pogoje; spremeniti delovni postopek, proces; doseči dobre delovne rezultate; ogledati si vse delovne faze v tovarni; spremeniti delovne metode / delovna operacija;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • delovŕšen — šna o prid. (ȓ) jur., v zvezi delovršna pogodba pogodba o delu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dvóstránski — a o prid. (ọ̑ á) nanašajoč se na dve strani: dvostranska krtača; dvostransko ogledalo / dvostransko veslo veslo z dvema lopatama / dvostranski dogovor, sporazum; dvostranska pogodba; dvostranski odnosi med državama ◊ čeb. dvostranski čebelnjak… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • hranítven — a o prid. (ȋ) jur., v zvezi hranitvena pogodba pogodba o prevzemu tuje premičnine v hrambo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kontrákt — a m (ȃ) knjiž. pogodba, dogovor: podpisati kontrakt / skleniti kontrakt ♦ jur. brezimenski kontrakt ki ni v zakonu posebej imenovan, pač pa mu je dala praksa naziv, brezimenska pogodba …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ladjárski — a o prid. (á) nanašajoč se na ladjarje: ladjarski dogovor / ladjarska pogodba pogodba o najemu ladje za določen prevoz ali listina o tej pogodbi; čarter; ladjarsko podjetje / ladjarska postaja ob reki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • lateránski — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na Lateran v Rimu: lateranska bazilika ♦ zgod. lateranska pogodba pogodba med Vatikanom in Italijo leta 1929, s katero se prizna Vatikanu državna suverenost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”