pȕrpurān

pȕrpurān
pȕrpurān prid. odr. -rnī〉 {{c=0}}koji se odnosi na purpur, koji ima osobine purpura{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”