pućpuríkati

pućpuríkati
pućpuríkati (∅) nesvrš. prez. pućpùrīčēm, pril. sad. -íčūći, gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}pućkati (3){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pućpurikati — pućpuríkati (Ø) nesvrš. <prez. pućpùrīčēm, pril. sad. íčūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. pućkati (3) ETIMOLOGIJA vidi puć puć …   Hrvatski jezični portal

  • pućpuríknuti — (∅) svrš. 〈prez. pućpùrīknēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. pućpuríknuo〉, {{c=1}}v. {{ref}}pućpurikati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pućpuriknuti — pućpuríknuti (Ø) svrš. <prez. pućpùrīknēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. pućpuríknuo> DEFINICIJA v. pućpurikati ETIMOLOGIJA vidi puć puć …   Hrvatski jezični portal

  • pućkati — pȕćkati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) potezati i ispuštati dimove iz lule i ispuštati pri tome kratke zvukove [pućkati lulu] 2. proizvoditi zvukove usnama dišući u spavanju 3. oglašavati se kao… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”