punòća

punòća
punòća ž {{c=0}}1. {{001f}}stanje onoga koji je pun; gojaznost 2. {{001f}}najviši stupanj čega, potpunost, punina, ispunjenost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • punoća — punòća ž DEFINICIJA 1. stanje onoga koji je pun; gojaznost 2. najviši stupanj čega, potpunost, punina, ispunjenost ETIMOLOGIJA vidi pun …   Hrvatski jezični portal

  • punìna — punìn|a ž svojstvo onoga što je puno [osjeća umjetnost u svoj ∼i]; punoća, ispunjenost, potpunost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • volúmen — m 1. {{001f}}mat. obujam, zapremina 2. {{001f}}fiz. jakost zvuka 3. {{001f}}a. {{001f}}jedna knjiga b. {{001f}}jedna od dviju ili više knjiga nekoga djela; svezak, tom 4. {{001f}}glazb. opseg, jačina, punoća glasa ili tona ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • punina — punìna ž DEFINICIJA svojstvo onoga što je puno; punoća, ispunjenost, potpunost [osjeća umjetnost u svoj punini] ETIMOLOGIJA vidi pun …   Hrvatski jezični portal

  • pleroma — pleróma ž DEFINICIJA fil. u gnostičkoj filozofiji, punoća, bit božanstva iz koje proizlazi sve dobro ETIMOLOGIJA grč. plḗrōma ≃ plḗrēs: pun …   Hrvatski jezični portal

  • pletora — pletóra ž DEFINICIJA 1. velika količina, mnoštvo čega; obilje, bogatstvo, pretek 2. osobina onoga koji je punokrvan; punokrvnost ETIMOLOGIJA nlat. plethora ← grč. plēthṓra: punoća …   Hrvatski jezični portal

  • volumen — volúmen m DEFINICIJA 1. mat. obujam, zapremina 2. fiz. jakost zvuka 3. a. jedna knjiga b. jedna od dviju ili više knjiga nekoga djela; svezak, tom 4. glazb. opseg, jačina, punoća glasa ili tona ETIMOLOGIJA lat.: zavoj, svitak …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”