autòmatski

autòmatski
autòmatski pril. {{c=0}}1. {{001f}}na automatski način, samo od sebe; mehanički 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}zbog toga, time što, zato što, samim time {{/c}}[tko hoće ∼ i može]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • automatski — autòmatskī prid. DEFINICIJA 1. koji je kao automat, sam bez voljnog poticaja [automatska obrana; automatski pokret] 2. koji radi, djeluje pomoću podešenog mehanizma, tako da skraćuje neke radnje [automatsko oružje; automatska obrada podataka],… …   Hrvatski jezični portal

  • automatski — autòmatski pril. DEFINICIJA 1. na automatski način, samo od sebe; mehanički 2. razg. zbog toga, time što, zato što, samim time [tko hoće automatski i može] ETIMOLOGIJA vidi automat …   Hrvatski jezični portal

  • autòmatskī — autòmatsk|ī prid. 1. {{001f}}koji je kao automat, sam bez voljnog poticaja [∼a obrana; ∼i pokret] 2. {{001f}}koji radi, djeluje pomoću podešenog mehanizma, tako da skraćuje neke radnje [∼o oružje; ∼a obrada podataka], opr. ručno ∆ {{001f}}∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poluautomatski — poluautòmatskī prid. DEFINICIJA koji je napola ili dijelom automatski [poluautomatska puška] ETIMOLOGIJA polu + v. automat, automatski …   Hrvatski jezični portal

  • instamatik — instamàtik prid. <indekl.> (+ poimenično m) DEFINICIJA odmah (»instant«), (djeluje) automatski [instamatik kamera] ETIMOLOGIJA engl. Instamatic, tvorničko ime proizvoda©, instant: trenutačan ← lat. instans + engl. automatic: koji djeluje… …   Hrvatski jezični portal

  • ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ — газовый ёмкостный водонагреватель, предназначенный для нагревания воды в системах местного отопления и горячего водоснабжения и оборудованный газовой автоматикой безопасности и регулирования температуры воды (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ — выключатель, автоматически реагирующий на заданное изменение силы тока (Болгарский язык; Български) автоматичен изключвател (Чешский язык; Čeština) samočinný vypínač [spínač] (Немецкий язык; Deutsch) Selbstschalter (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • automatìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}uhodana tehnika, uređen postupak ili način djelovanja, rada ili funkcioniranja onoga što se već uvriježilo ili je automatski regulirano [∼ pravnog djelovanja; ∼ procedure] 2. {{001f}}〈mn〉 fiziol. nehotične kretnje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • automàtik — m 〈N mn ici〉 razg. stroj ili uređaj koji radi automatski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blȍk — m 〈N mn blòkovi〉 1. {{001f}}čvrsta cjelina (od kamena, betona, metala) 2. {{001f}}fiz. cjelina spojenih električnih ili elektronskih dijelova 3. {{001f}}arhit. niz zidanih zgrada koje međusobno bočno naslonjene čine četverokut [∼ kuća; stambeni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”