prȍtokol

prȍtokol
prȍtokol m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}pravila ceremonijala koja slijede diplomati, visoki predstavnici država i vojski b. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}odjel u ministarstvu vanjskih poslova koji se bavi protokolom {{/c}}[šef ∼a] {{c=0}}c. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}uobičajeni postupak, ceremonijal 2. {{001f}}original nekog dokumenta, osobito nekog ugovora prije ratifikacije 3. {{001f}}prvi prijepis ili zapis o nekom događaju, sporazumu; zapisnik 4. {{001f}}knjiga u koju se bilježe prispjele molbe, dopisi i druga pošta 5. {{001f}}{{/c}}zast. {{c=0}}matična knjiga (vjenčanih, rođenih) 6. {{001f}}{{/c}}pravn. pov. {{c=0}}uvodni dio povijesne isprave 7. {{001f}}{{/c}}inform. {{c=0}}dogovoreni način komuniciranja između dva računala da bi se osigurala međusobna uskladivost radi razmjenjivanja podataka 8. {{001f}}{{/c}}fil. {{c=0}}jednostavna i sigurna rečenica, osnova na kojoj se izgrađuju apstraktni pojmovi
∆ {{001f}}{{/c}}Protokoli cionskih mudraca pov. {{c=0}}falsifikat, djelo carske tajne policije u Rusiji 1903, koji Židove optužuje za urotničku vladavinu nad cijelim svijetom; kasnije moćno oružje nacističke propagande
⃞ {{001f}}{{/c}}po ∼u {{c=0}}po pravilima ponašanja u diplomatskim odnosima; {{/c}}sve po ∼u {{c=0}}(u šali) pretjerano pazeći na formu u svakodnevnom ophođenju
{{/c}}✧ {{001f}}njem. srlat. grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Insurrection de Budapest — Hongrois se rassemblant autour de la statue renversée de Staline à Budapest Informations générales Date 23 octobre 19 …   Wikipédia en Français

  • Revolución húngara de 1956 — «Revolución Húngara» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Revolución Húngara (desambiguación). Revolución húngara de 1956 Bandera agujereada. Puesto que tenía en su centro …   Wikipedia Español

  • Hungarian Revolution of 1956 — Infobox Military Conflict conflict = Hungarian Revolution of 1956 partof = the Cold War campaign = Revolution in Hungary caption = Hungarians inspecting a captured Soviet tank in Budapest date = 23 October – 10 November 1956 place = Hungary casus …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”