apsolutìzam

apsolutìzam
apsolutìzam m 〈G -zma〉 {{c=0}}oblik vladavine u kojoj vlast pripada jednoj osobi (ili skupini ljudi) i nad tom vlašću nema kontrole ni ograničenja; samodržavlje, samovlada
∆ {{001f}}{{/c}}Bachov ∼ {{c=0}}režim u Habsburškoj Monarhiji 1849–1859 (prema ministru unutarnjih poslova A. Bachu){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apsolutizam — apsolutìzam m <G zma> DEFINICIJA oblik vladavine u kojoj vlast pripada jednoj osobi (ili skupini ljudi) i nad tom vlašću nema kontrole ni ograničenja; samodržavlje, samovlada SINTAGMA Bachov apsolutizam režim u Habsburškoj Monarhiji 1849… …   Hrvatski jezični portal

  • diplóma — diplóm|a ž 1. {{001f}}vrsta javnog akta i dokumenta; povelja 2. {{001f}}a. {{001f}}svjedodžba o položenom završnom ispitu, o dodjeli titule b. {{001f}}dokument kojim se priznaje kakav naslov ili stupanj odnosno kakva kvalifikacija, ili se daju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròsvijēćen — prid. 〈odr. pròsvijēćenī〉 1. {{001f}}koji je na visokom stupnju kulture i obrazovanja 2. {{001f}}koji prihvaća ideje prosvjetiteljstva ∆ {{001f}}∼i apsolutizam pov. oblik državne uprave u monarhijama 18. st. u kojem su se provodile ideje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Staljin — Stàljin, Josif Visarionovič (Džugašvȉli) (1879 1953) DEFINICIJA generalni sekretar SKP (b) 1922 1953, poslije Lenjinove smrti (1924) prigrabio svu vlast u SSSR u u svoje ruke; poč. 1930 ih proveo nasilnu kolektivizaciju sela s katastrofalnim… …   Hrvatski jezični portal

  • prosvijećen — pròsvijēćen prid. <odr. pròsvijēćenī> DEFINICIJA 1. koji je na visokom stupnju kulture i obrazovanja 2. koji prihvaća ideje prosvjetiteljstva SINTAGMA prosvijećeni apsolutizam pov. oblik državne uprave u monarhijama 18. st. u kojem su se… …   Hrvatski jezični portal

  • Sarpi — (izg. sȃrpi), Paolo (1552 1623) DEFINICIJA talijanski učitelj i teolog, aktivan za vrijeme venecijanske borbe s papom Pavlom V oko miješanja u lokalne državne i sudske ovlasti; napisao Povijest koncila u Trentu, važno djelo koje otkriva papinski… …   Hrvatski jezični portal

  • Schwarzenberg — (izg. švàrcenberg) DEFINICIJA 1. Felix (1800 1852), knez, austrijski predsjednik vlade 1848 1852; ugušio revolucionarne pokrete 1848 1849. i uveo apsolutizam 1851. 2. Karl Filip (1771 1820), knez, austrijski feldmaršal; 1813 1814. vrhovni… …   Hrvatski jezični portal

  • Bachov — Bàchov prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Bacha SINTAGMA Bachov apsolutizam pov. pol. režim u Austro Ugarskoj Monarhiji, nazvan prema njegovom promotoru A. Bachu, koji je u Hrvatskoj doveo do raspuštanja Sabora i Banskog vijeća, te pojačane… …   Hrvatski jezični portal

  • apsolutistički — apsolutìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apsolutizam i apsolutiste ETIMOLOGIJA vidi apsolut …   Hrvatski jezični portal

  • konstitucionalizam — konstitucionalìzam m <G zma> DEFINICIJA pravn. teorija koja kao temelj vlasti priznaje samo ustav i trodijelnu podjelu vlasti (na zakonodavnu, sudsku i izvršnu), opr. apsolutizam ETIMOLOGIJA vidi konstitucija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”