probúšiti

probúšiti
probúšiti (što, se) svrš. prez. pròbūšīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. pròbūšen〉 {{c=0}}bušenjem načiniti rupu s jednog kraja na drugi {{/c}}[∼ dasku; ∼ uši]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • probušiti — probúšiti (što, se) svrš. <prez. pròbūšīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pròbūšen> DEFINICIJA bušenjem načiniti rupu s jednog kraja na drugi [probušiti dasku; probušiti uši] ETIMOLOGIJA pro 4 + v. bušiti …   Hrvatski jezični portal

  • PRO- — {{upper}}PRO {{/upper}}1 kao prvi dio riječi označava: 1. {{001f}}(u tvorbi glagola) a. {{001f}}kretanje kroz što, između čega [probiti, progurati] b. {{001f}}radnju koja ima za posljedicu kakav otvor, pukotinu, trag probušiti, progristi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • procúriti — (∅, iz čega) svrš. 〈prez. pròcūrīm, pril. pr. īvši, prid. rad. procúrio/procúrila ž〉 1. {{001f}}probušiti se tako da tekućina počne istjecati, da počne izlaziti tekućina koja curi, u obliku curenja [procurila bačva]; probušiti se, početi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prăbuşi — PRĂBUŞÍ, prăbuşesc, vb. IV. refl. şi tranz. 1. A cădea sau a face să cadă brusc şi cu zgomot (de la înălţime); a (se) prăvăli, a (se) nărui, a (se) surpa, a (se) dărâma. ♦ refl. fig. A decădea. ♦ (Despre ape) A cădea de la înălţime, a curge… …   Dicționar Român

  • procuriti — procúriti (Ø, iz čega) svrš. <prez. pròcūrīm, pril. pr. īvši, prid. rad. procúrio/procúrila ž> DEFINICIJA 1. probušiti se tako da tekućina počne istjecati, da počne izlaziti tekućina koja curi, u obliku curenja [procurila bačva]; probušiti… …   Hrvatski jezični portal

  • izbúšiti — (što) svrš. 〈prez. ìzbūšīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzbūšen〉 učiniti rupu ili više njih, probušiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izvr̀tjeti — (što) svrš. 〈prez. ìzvrtīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. izvr̀tio/izvr̀tjela ž〉 1. {{001f}}probušiti sredstvom koje djeluje tako da se vrti (svrdlom, bušilicom), izdupsti na taj način [∼ rupu] 2. {{001f}}pren. postići što spretnim djelovanjem,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • otvòriti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òtvorīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òtvoren〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}ukloniti ili pomaknuti ono čime je što bilo zatvoreno [∼ vrata; ∼ prozor], opr. zatvoriti b. {{001f}}omogućiti pristup u što [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proglòdati — svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. pròglodān〉 glodajući probušiti [∼ tavanicu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prorešètati — (koga, što) svrš. 〈prez. prorešètām, pril. pr. āvši, prid. trp. prȍrešetān〉 1. {{001f}}(što) propustiti kroz rešeto radi čišćenja 2. {{001f}}probušiti, probiti na mnogo mjesta, probiti mecima 3. {{001f}}(koga) razg. temeljito ispitati (ob. u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”