prijéstō

prijéstō
prijéstō {{c=0}}({{/c}}prijéstol{{c=0}}){{/c}} m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}izgubiti ∼ {{c=0}}prestati vladati; {{/c}}stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼{{c=0}}; {{/c}}svrgnuti (skinuti) s ∼la {{c=0}}lišiti vlasti; {{/c}}zauzeti ∼ {{c=0}}početi vladati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prijesto — prijéstō (prijéstol) m DEFINICIJA v. prijestolje FRAZEOLOGIJA izgubiti prijesto prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto; svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti; zauzeti prijesto početi vladati ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • prijestolni — prijéstōlnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na prijesto, u čemu se nalazi prijesto [prijestolna dvorana] ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijéstōlnī — prijéstōln|ī prid. koji se odnosi na prijesto, u čemu se nalazi prijesto [∼a dvorana] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijestolje — prijéstōlje sr DEFINICIJA 1. svečana stolica vladara kao simbol vlasti; prijesto, tron 2. pravosl. visok stol u crkvi pored oltara ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijéstōlje — sr 1. {{001f}}svečana stolica vladara kao simbol vlasti; prijesto, tron 2. {{001f}}pravosl. visok stol u crkvi pored oltara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijestolnica — prijéstōlnica ž DEFINICIJA retor. glavni grad zemlje gdje je sjedište vladara ETIMOLOGIJA vidi prijesto …   Hrvatski jezični portal

  • prijestolonasljednik — prijestolonásljednīk (prestolonásljednīk) m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji nasljeđuje prijestolje ETIMOLOGIJA v. prijesto + v. naslijediti, nasljednik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”