prigŕnuti

prigŕnuti
prigŕnuti (što, se) svrš. prez. prìgr̄nēm (se), pril. pr. -ūvši (se), prid. trp. prìgr̄nūt〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}zgrćući prikupiti, skupiti na gomilu ili uza što; zgrnuti {{/c}}[∼ uza zid] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}ogrnuti{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}ogrnuti se, prekriti se {{/c}}[∼ se gunjem]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prigrnuti — prigŕnuti svrš. <prez. prìgr̄nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. prìgr̄nūt> DEFINICIJA 1. (što) a. zgrćući prikupiti, skupiti na gomilu ili uza što; zgrnuti [prigrnuti uza zid] b. v. ogrnuti 2. (se) ogrnuti se, prekriti se [prigrnuti se gunjem] …   Hrvatski jezični portal

  • prigrtati — prìgrtati (što) nesvrš. <prez. prìgrćēm, pril. sad. prìgrćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prigrnuti ETIMOLOGIJA vidi prigrnuti …   Hrvatski jezični portal

  • ogŕnuti — (što, se) svrš. 〈prez. ògr̄nēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. ogŕni (se), prid. rad. ogŕnuo (se), prid. trp. ògr̄nūt〉 1. {{001f}}prebaciti što preko tijela radi zaštite od hladnoće, vjetra (npr. pokrivač); prigrnuti 2. {{001f}}odjeću prebaciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìgrtati — (što) nesvrš. 〈prez. prìgrćēm, pril. sad. prìgrćūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}prigrnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”