antifàšist

antifàšist
antifàšist m {{c=0}}({{/c}}antifàšistkinja ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}onaj koji se borio protiv fašizma i nacizma (u vrijeme 2. svjetskog rata i sl.) 2. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}onaj koji je prihvatio načela antifašizma (2), onaj koji se suprotstavlja oživljavanju fašističkih ideja i/ili povijesnoj rehabilitaciji fašizma{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • antifašist — antifàšist m DEFINICIJA 1. pov. onaj koji se borio protiv fašizma i nacizma (u vrijeme 2. svjetskog rata i sl.) 2. pol. onaj koji je prihvatio načela antifašizma (2), onaj koji se suprotstavlja oživljavanju fašističkih ideja i/ili povijesnoj… …   Hrvatski jezični portal

  • antifaşist — <yun. anti. . . və ital. faşist> 1. Faşizmin düşməni, faşizmlə mübarizə iştirakçısı. 2. sif. Faşizm əleyhinə yönəldilmiş, faşizmlə mübarizə aparan. Antifaşist təşkilatlar. Antifaşist hərəkatın üzvləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ántifašíst — a m (ȃ ȋ) kdor je proti fašizmu: aktiven antifašist; koncentracijska taborišča za antifašiste in komuniste …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Антифашистский комитет Финляндии — Протестная акция, организованная Антифашистским комитетом Финляндии в 2009 году. Антифашистский комитет Финлянди …   Википедия

  • antifašìstički — pril. kao antifašist, na način antifašista …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Sforza — (izg. sfȏrca) DEFINICIJA 1. talijanska dinastija koja je vladala Milanom u doba renesanse 2. Lodovico (1452 1508), milanski vojvoda, bio veliki mecena renesansnih umjetnika (Leonarda da Vincija) 3. Carlo (1872 1952), talijanski diplomat,… …   Hrvatski jezični portal

  • Remarque — (izg. rèmark), Erich Maria (1898 1970) DEFINICIJA njemački pisac, antimilitarist, antifašist, emigrirao u SAD (roman Na zapadu ništa novo) …   Hrvatski jezični portal

  • Bazala — Bazála, Albert (1877 1947) DEFINICIJA najplodniji hrv. filozofski pisac prve pol. 20. st., autor prve cjelovite Povijesti filozofije na hrv. jeziku u tri sveska (1906 1912); angažirani kulturni djelatnik i prosvjetitelj, rektor Sveučilišta u… …   Hrvatski jezični portal

  • antifašistkinja — antifàšistkinja ž DEFINICIJA v. antifašist ETIMOLOGIJA vidi antifašizam …   Hrvatski jezični portal

  • antifašistički — antifašìstički pril. DEFINICIJA kao antifašist, na način antifašista ETIMOLOGIJA vidi antifašizam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”