analìtičār

analìtičār
analìtičār m {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji provodi analizu 2. {{001f}}onaj koji je vješt u analiziranju i koji često naginje promišljajućim sudovima{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • analitičar — analìtičār m DEFINICIJA 1. onaj koji provodi analizu; analitik 2. onaj koji je vješt u analiziranju i koji često naginje promišljajućim sudovima ETIMOLOGIJA vidi analiza …   Hrvatski jezični portal

  • Holy Church of Jacobism — is a parody religion created by a group from Serbia.It was created by a user of the forum Krstarica Jacob and his friends Tsuymish,zazi,metla,kojica,zvezdana,analiticar,Lilu and JackalIt parodies creationism and organised religion. A gde sam ja… …   Wikipedia

  • analìtičārski — pril. kao analitičar, na način analitičara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintètičār — m (sintètičārka ž) 1. {{001f}}onaj koji se bavi sintezom 2. {{001f}}onaj koji razmišlja, radi ili piše sintetički, opr. analitičar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sintetičar — sintètičār m DEFINICIJA 1. onaj koji se bavi sintezom 2. onaj koji razmišlja, radi ili piše sintetički, opr. analitičar ETIMOLOGIJA vidi sinteza …   Hrvatski jezični portal

  • Russell — (izg. rȁsl), Bertrand (1872 1970) DEFINICIJA engleski filozof (istaknuti teoretičar matematičke logike), povjesničar filozofije, analitičar moderne civilizacije i društva, poslije 2. svjetskog rata međunarodni politički aktivist, veliki… …   Hrvatski jezični portal

  • Read — (izg. rȋd), Herbert (1893 1968) DEFINICIJA engleski književnik i povjesničar umjetnosti, analitičar moderne umjetnosti i njen veliki zagovornik i interpretator (Umjetnost i društvo, Suvremena umjetnost) …   Hrvatski jezični portal

  • Leonardo da Vinci — (izg. leonȃrdo da lȋnči) (1452 1519) DEFINICIJA talijanski slikar, kipar, arhitekt, teoretičar umjetnosti, filozof, svestrani znanstvenik, analitičar ljudskog tijela, inovator, vizionar, jedan od najuniverzalnijih umova svih vremena i autor djela …   Hrvatski jezični portal

  • Maugham — (izg. mȏm), William Somerset (1874 1965) DEFINICIJA engleski književnik, pisac romana, drama i kratkih priča, ponekad cinični analitičar ljudske prirode (Oštrica brijača, Ljudsko robovanje, Piščeva bilježnica) …   Hrvatski jezični portal

  • Bahtin — (izg. bàhtin), Mihail Mihailovič (1895 1975) DEFINICIJA istaknuti ruski teoretičar književnosti, utjecao na znanost o književnosti i u zapadnim zemljama; veliki poznavalac i analitičar Dostojevskog (Problemi poetike Dostojevskog) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”