pȍglēd

pȍglēd
pȍglēd m {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}upravljenost očiju na koga ili što b. {{001f}}izraz očiju kao odraz duševnog stanja {{/c}}[tužan ∼; veseo ∼] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}način prosuđivanja {{/c}}[∼ na situaciju] {{c=0}}3. {{001f}}a. {{001f}}mjesto odakle se gleda, domak oka b. {{001f}}ono što se otkriva oku, prizor, izgled 4. {{001f}}način gledanja na što, mišljenje, shvaćanje, nazor, uvjerenje {{/c}}[konzervativan ∼]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}baciti ∼ na što {{c=0}}što letimično pregledati; {{/c}}biti na ∼u {{c=0}}biti vidljiv; {{/c}}gutati ∼om {{c=0}}pokazivati veliko zanimanje ili želju za čim; {{/c}}mjeriti (koga) ∼om {{c=0}}ocjenjivati odoka čiju vrijednost; {{/c}}na prvi ∼ {{c=0}}čim se ugleda, odmah, smjesta; {{/c}}oboriti ∼om (s nogu) {{c=0}}zbuniti koga pogledom (ob. lijepim i sugestivnim); {{/c}}osoba širokih ∼a {{c=0}}tolerantna osoba; {{/c}}∼ na svijet (na život) {{c=0}}životno, filozofsko uvjerenje, svjetonazor; {{/c}}∼ u budućnost {{c=0}}perspektiva; {{/c}}presjeći koga ∼om {{c=0}}pokazati svoje nezadovoljstvo prema kome; {{/c}}skrenuti kome ∼ na što {{c=0}}zainteresirati koga za što; {{/c}}uprijeti ∼ u koga (u što) {{c=0}}oštro koga (što) pogledati, motriti; {{/c}}u svakom ∼u {{c=0}}na svaki način, svakako; {{/c}}u tom ∼u {{c=0}}s te strane, s toga gledišta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Gled. — Gled., bei Pflanzennamen Abkürzung für J. G. Gleditsch (s. d.) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • gled — be·drag·gled; en·tan·gled; horn·swog·gled; jin·gled; jun·gled; new·fan·gled; new·fan·gled·ly; new·fan·gled·ness; old·fan·gled; pun·gled; quad·ran·gled; rect·an·gled; scrag·gled; snag·gled; tri·an·gled; gled; shin·gled; en·tan·gled·ly;… …   English syllables

 • gled — I gled 1. gled: på gled II gled 2. gled vb., præt. af glide …   Dansk ordbog

 • gled — Glede Glede (gl[=e]d), n. [AS. glida, akin to Icel. gle[eth]a, Sw. glada. Cf. {Glide}, v. i.] (Zo[ o]l.) The common European kite ({Milvus ictinus}). This name is also sometimes applied to the buzzard. [Written also {glead}, {gled}, {gleed},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gled — I. ˈgled Scotland variant of glad II. chiefly Scotland variant of glede …   Useful english dictionary

 • gléd — f ( e/ e) glowing coal, ember, fire, flame; instrument of torture [glówan] …   Old to modern English dictionary

 • gled — Cleveland Dialect List the kite …   English dialects glossary

 • new´fan´gled|ness — new|fan|gled «NOO FANG guhld, NYOO », adjective. 1. lately come into fashion; of a new kind: »the newfangled doctrine of utility (John Galt). Thousands of tradition minded Londoners wanted no part of such…newfangled devices as radio or TV… …   Useful english dictionary

 • new|fan|gled — «NOO FANG guhld, NYOO », adjective. 1. lately come into fashion; of a new kind: »the newfangled doctrine of utility (John Galt). Thousands of tradition minded Londoners wanted no part of such…newfangled devices as radio or TV (Newsweek).… …   Useful english dictionary

 • dȍglēd — m 1. {{001f}}optički instrument za promatranje dalekih predmeta; dalekozor 2. {{001f}}domet oka, koliko se može vidjeti na daljinu [biti na ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dvȍglēd — m, {{c=1}}v. {{ref}}dalekozor{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”