podùprijēti

podùprijēti
podùprijēti (koga, što, se) svrš. prez. pȍduprēm (se), pril. pr. -ēvši (se), prid. rad. pȍduprō (se), prid. trp. pȍdupr̄t〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}podmetnuti neki predmet pod što da čvršće stoji {{/c}}[∼ stol komadom drva] {{c=0}}b. {{001f}}staviti što kao oslonac čemu c. {{001f}}podbočiti, osloniti d. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}dati podršku, dati potporu, pomoći {{/c}}[∼ čije napore] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}nasloniti se, osloniti se b. {{001f}}osloniti se glavom na ruku c. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}naći podršku, pomoć {{/c}}[∼ se o čiji savjet]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • poduprijeti — podùprijēti svrš. <prez. pȍduprēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. pȍduprō, prid. trp. pȍdupr̄t> DEFINICIJA 1. (što) a. podmetnuti neki predmet pod što da čvršće stoji [poduprijeti stol komadom drva] b. staviti što kao oslonac čemu c. podbočiti …   Hrvatski jezični portal

  • podupirati — podùpirati (što, koga, se) nesvrš. <prez. rēm, pril. sad. rūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. poduprijeti ETIMOLOGIJA vidi poduprijeti …   Hrvatski jezični portal

  • podaprijeti — podàprijēti (što) svrš. <prez. pȍdaprēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. pȍdaprō/pȍdapr̄la ž> DEFINICIJA reg., v. poduprijeti ETIMOLOGIJA vidi poduprijeti …   Hrvatski jezični portal

  • podàprijēti — (što) svrš. 〈prez. pȍdaprēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. pȍdaprō/pȍdapr̄la ž〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}poduprijeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podùpirati — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. rēm (se), pril. sad. rūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}poduprijeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • potpéčiti — (koga, što) svrš. 〈prez. pòtpēčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòtpēčen〉 ekspr. 1. {{001f}}poduprijeti čime, učvrstiti odozdo 2. {{001f}}podmetnuti komu nogu ili kakvom sličnom radnjom usmjerenom odozdo prema gore učiniti da padne, da se od boli… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtprijēti — (što) svrš. 〈prez. pȍtprēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. pȍtpr̄t〉 poduprijeti (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàkōlčiti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàkōlčen〉 1. {{001f}}poduprijeti kolcima [∼ vinovu lozu] 2. {{001f}}usaditi kolac, pritku; okolčati vinograd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • susceptibilnost — susceptibílnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA električna susceptibilnost fiz. svojstvo dielektrika (simbol χε), električna susceptibilnost jednaka je εr 1 gdje je εr relativna permitivnost; karakterizira posljedicu… …   Hrvatski jezični portal

  • potpečiti — potpéčiti (koga, što) svrš. <prez. pòtpēčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòtpēčen> DEFINICIJA ekspr. 1. poduprijeti čime, učvrstiti odozdo 2. podmetnuti komu nogu ili kakvom sličnom radnjom usmjerenom odozdo prema gore učiniti da padne, da… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”