podnímiti se

podnímiti se
podnímiti se svrš. prez. pòdnīmīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. pòdnīmljēn〉 {{c=0}}1. {{001f}}oduprijeti se, osloniti se laktom (laktovima) o što držeći glavu dlanom (dlanovima) 2. {{001f}}u lošem raspoloženju uvući se u sebe, biti utučen, ne govoriti; potuliti se, pokunjiti se, potišteno šutjeti, biti bez volje, biti utučen, ne davati znaka živosti 3. {{001f}}uvući se u sebe u namjeri da se ne kaže ono što treba ili da se izbjegne izjašnjavanje, ušutjeti se, mučati, ukurviti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • podnimiti — podnímiti se svrš. <prez. pòdnīmīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. pòdnīmljēn> DEFINICIJA 1. oduprijeti se, osloniti se laktom (laktovima) o što držeći glavu dlanom (dlanovima) 2. u lošem raspoloženju uvući se u sebe, biti utučen, ne… …   Hrvatski jezični portal

  • podnimljivati — podnimljívati se nesvrš. <prez. podnìmljujēm se, pril. sad. podnìmljujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. podnimiti ETIMOLOGIJA vidi podnimiti …   Hrvatski jezični portal

  • podnimljívati se — nesvrš. 〈prez. podnìmljujēm se, pril. sad. podnìmljujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}podnimiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùkūrviti se — svrš. 〈prez. ùkūrvīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. ùkūrvio se〉 vulg. ekspr. uporno se ne izjašnjavati, uporno šutjeti kad se traži izjašnjenje, ne htjeti se izjasniti, šutjeti kao kurva, podnimiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukurviti — ùkūrviti se svrš. <prez. ùkūrvīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. ùkūrvio se> DEFINICIJA vulg. ekspr. uporno se ne izjašnjavati, uporno šutjeti kad se traži izjašnjenje, ne htjeti se izjasniti, šutjeti kao kurva, podnimiti se ETIMOLOGIJA u …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”