pȁmēt

pȁmēt
pȁmēt ž 〈I -ēti/-ēću〉 {{c=0}}1. {{001f}}sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; razum, um, inteligencija 2. {{001f}}prirodna sposobnost, nadarenost za što 3. {{001f}}sjećanje, moć sjećanja, pamćenje {{/c}}[ne dolazi mi u ∼; imao je na ∼i (da)] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}arh. {{c=0}}davnina {{/c}}[od ∼i od davnine]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}(to je) naknadna ∼ {{c=0}}zakašnjela pamet, pamet koja se pojavljuje u obliku zakašnjelog iskustva, pamet i mudrost generala poslije bitke; ∼; {{/c}}∼ u se!, ∼ u glavu! {{c=0}}saberi se, dobro promisli; {{/c}}(tu) staje ∼ {{c=0}}to je nevjerojatno, nemoguće; {{/c}}blizu ∼i {{c=0}}pametno je, logično je; {{/c}}biti kokošje ∼i {{c=0}}biti nesposoban za normalno logično razmišljanje, biti priglup; {{/c}}biti lake ∼i {{c=0}}biti brz, lakomislen u donošenju sudova; {{/c}}biti (držati, imati) na (u) ∼i {{c=0}}biti (držati, imati) u mislima, misliti na što, o čemu; {{/c}}biti plitke ∼i {{c=0}}biti umno ograničen; {{/c}}daleko (je) od ∼i {{c=0}}besmisleno je, nemoguće je; {{/c}}dozvati koga (k) ∼i, naučiti koga ∼i, utjerati kome ∼ u glavu {{c=0}}urazumiti koga, prisiliti ga da logički misli i zaključuje; {{/c}}(doći) dozvati se (k) ∼i {{c=0}}urazumiti se, sabrati se, dosjetiti se; {{/c}}duga kosa, kratka ∼ iron. arh. {{c=0}}žensko je rasuđivanje površno; {{/c}}gdje ti je bila ∼? {{c=0}}kako si mogao učiniti takvu glupost?; {{/c}}imati više sreće nego ∼i {{c=0}}uspjeti više stjecajem povoljnih prilika nego sposobnošću; {{/c}}izašlo mi je iz ∼i {{c=0}}zaboravio sam; {{/c}}izvan ∼i (biti, doći) {{c=0}}nemati, izgubiti sposobnost rasuđivanja; {{/c}}(kratke) male ∼i {{c=0}}umno ograničen; {{/c}}naknadna ∼ podr. iron. {{c=0}}sposobnost zaključivanja nakon što su počinjene pogreške; iskustvo koje se oblikuje na novim, prije nepoznatim razlozima ili podacima; odluka koja bi se mogla donijeti nakon već donesene neispravne odluke, pamet generala poslije bitke; {{/c}}ne biti pri (svojoj, zdravoj, čistoj) ∼i {{c=0}}biti lud; {{/c}}ne ide mi iz ∼i {{c=0}}stalno mislim na to; {{/c}}nije pri svojoj ∼i {{c=0}}nije normalan; {{/c}}(ne biti) ni na kraj ∼i {{c=0}}ni pomisliti o čemu; {{/c}}pomutiti (pomaknuti, uzeti, zavrtjeti) kome ∼ {{c=0}}zaludjeti, očarati; {{/c}}prebirati po ∼i {{c=0}}prisjećati se, tražiti u mislima rješenje za što; {{/c}}pun je ∼i ko samar svile posl. {{c=0}}za onoga koji postupa nerazumno; {{/c}}sići s ∼i {{c=0}}poludjeti, izgubiti pamet, izgubiti prisutnost duha, napraviti neki ispad onda kad se izgubi duševni mir ili prestane vladati sobom; {{/c}}skrenuti (poremetiti, šenuti) pameću {{c=0}}izgubiti pamet, postati lud, poludjeti; {{/c}}smetnuti s ∼i {{c=0}}zaboraviti; {{/c}}soliti kome ∼ {{c=0}}nametati kome svoje mišljenje, prikazivati što u povoljnijoj svjetlosti; {{/c}}steći ∼ {{c=0}}opametiti se; {{/c}}teško onome tko za tuđom ∼i ide posl. {{c=0}}za onoga koji je nesposoban samostalno rasuđivati; {{/c}}uvrtjeti u ∼ {{c=0}}biti posve obuzet nekom mišlju; {{/c}}vrana mu popila ∼ {{c=0}}nije u stanju normalno rasuđivati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • met — met·ri·cal; met·ri·cism; met·ri·cist; met·ri·fi·ca·tion; met·ri·fy; met·rio·cra·nic; met·rio·metopic; met·ro·logical; met·ro·mania; met·ron; met·ro·nome; met·ro·nom·ic; met·ro·pole; met·ro·pol·i·tan·ate; met·ro·pol·i·tan·ism;… …   English syllables

 • Met — Met, auch Honigwein genannt, ist ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser. Teilweise werden auch, besonders in der privaten Produktion, verschiedene Gewürze, Früchte und Fruchtsäfte (zumeist Äpfel und Apfelsaft) zugegeben oder anstelle des… …   Deutsch Wikipedia

 • Met — or MET or The Met may refer to: Contents 1 In the arts 2 In computing and the Internet 3 In medicine and physiology 4 In public safety …   Wikipedia

 • Met-Rx — is a brand name of nutritional supplements, originally produced by Met Rx, Inc., a California company started by A. Scott Connelly, and sold several times since. The brand is best known as the product to pioneer a new category of bodybuilding… …   Wikipedia

 • Met Éireann — Meteorological Service overview Formed 1936 (1936) Preceding Meteorological Service British Meteorological Office (Before Independence) …   Wikipedia

 • Met 3 — site in March 2011 General information Status On hold Type Resid …   Wikipedia

 • Met (Begriffsklärung) — Met bezeichnet: ein alkoholisches Getränk, siehe Met Met steht als Abkürzung oder Kurzform für: Metropolitan Police Service, Londoner Polizei Metropolitan Opera, ein Opernhaus in New York City Metropolitan Museum of Art in New York City Methionin …   Deutsch Wikipedia

 • Met Film School — Established 2003 (2003) Type Open Director Jonny Persey Location London, United Kingdom …   Wikipedia

 • Met Center — Former names Metropolitan Sports Center (1967 1982) Location Bloomington, Minnesota …   Wikipedia

 • mét- — mét(a) ♦ Élément, du gr. meta, exprimant la succession, le changement, la participation, et en philosophie et dans les sciences humaines « ce qui dépasse, englobe » (un objet, une science) : métalangage, métamathématique. ⇒MÉT(A) , (MÉT , MÉTA… …   Encyclopédie Universelle

 • Met Office — Créée le 1854 Juridiction Royaume Uni Siège Exeter Ministre responsable …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”