ošíšati

ošíšati
ošíšati (koga, što, se) svrš. prez. òšīšām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. òšīšān〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}skratiti ili odrezati kosu, dlaku i sl. 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}skratiti si kosu b. {{001f}}dati si skratiti kosu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ošišati — ošíšati (se) svrš. <prez. òšīšām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. òšīšān> DEFINICIJA 1. (koga, što) skratiti ili odrezati kosu, dlaku i sl. 2. (se) a. skratiti si kosu b. dati si skratiti kosu ETIMOLOGIJA o (b) + v. šišati …   Hrvatski jezični portal

  • nȕla — nȕl|a ž 〈G mn nȗlā〉 1. {{001f}}mat. cijeli broj sa svojstvom neutralnog elementa za operaciju zbrajanja (a + 0 = 0 + a = a), također kardinalni broj praznog skupa; ništica 2. {{001f}}razg. nulište 3. {{001f}}pren. pejor. onaj koji je beznačajan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òstrići — svrš. 〈prez. ostrížem, pril. pr. òstrigāvši, prid. trp. ostrìžen〉 1. {{001f}}ošišati ovcu 2. {{001f}}reg. ošišati čovjeka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ostrići — òstrići svrš. <prez. ostrížem, pril. pr. òstrigāvši, prid. trp. ostrìžen> DEFINICIJA 1. ošišati ovcu 2. reg. ošišati čovjeka ETIMOLOGIJA o (b) + v. strići …   Hrvatski jezični portal

  • nula — nȕla ž <G mn nȗlā> DEFINICIJA 1. mat. cijeli broj sa svojstvom neutralnog elementa za operaciju zbrajanja (a + 0 = 0 + a = a), također kardinalni broj praznog skupa; ništica 2. razg. nulište 3. pren. pejor. onaj koji je beznačajan (o osobi …   Hrvatski jezični portal

  • òštrigati — (koga) svrš. 〈prez. òštrigām, pril. pr. āvši, prid. rad. òštrigao, prid. trp. òštrigān〉 reg. (ob. u šali) ružno i previše ošišati kosu komu; potkusiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oštrigati — òštrigati (koga) svrš. <prez. òštrigām, pril. pr. āvši, prid. rad. òštrigao, prid. trp. òštrigān> DEFINICIJA reg. (ob. u šali) ružno i previše ošišati kosu komu; potkusiti ETIMOLOGIJA o (b) + v. štrigati …   Hrvatski jezični portal

  • ošišano — òšīšāno pril. DEFINICIJA tako da je skraćene, podrezane, odrezane kose ETIMOLOGIJA vidi ošišati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”