odòstrāg

odòstrāg
odòstrāg {{c=0}}({{/c}}odostrága{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}({{/c}}òdstrāg, odstrága{{c=0}}){{/c}} pril. {{c=0}}1. {{001f}}sa stražnje strane, straga, sa zadnje strane 2. {{001f}}na stražnjoj strani, na zadnjoj strani, straga{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • odostrag — odòstrāg (odostrága, òdstrāg, odstrága) pril. DEFINICIJA 1. sa stražnje strane, straga, sa zadnje strane 2. na stražnjoj strani, na zadnjoj strani, straga ETIMOLOGIJA od (ot ) + o (b) + v. straga …   Hrvatski jezični portal

  • rȅtrogrādan — rȅtrogrād|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji ide natrag, unazad, unatrag, koji nazaduje 2. {{001f}}koji se vezuje uz prošlost i protivi se novinama [∼na politika]; nazadan ∆ {{001f}}∼an rječnik lingv. rječnik u kojemu su riječi pisane obrnutim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdnazād — pril. razg. 1. {{001f}}odostrag, straga, odzad(a) 2. {{001f}}(uz vremensku odredbu) a. {{001f}}od prije [∼ dva dana] b. {{001f}}unazad [∼ nekoliko godina] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdstrag — (odstrága) pril., {{c=1}}v. {{ref}}odostrag{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdzād — (odzáda) pril. sa zadnje strane, odostrag [gledati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • retrogradan — rȅtrogrādan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji ide natrag, unazad, unatrag, koji nazaduje 2. koji se vezuje uz prošlost i protivi se novinama; nazadan [retrogradna politika] SINTAGMA retrogradan rječnik lingv. rječnik u kojemu su riječi… …   Hrvatski jezični portal

  • odzad — òdzād (odzáda) pril. DEFINICIJA sa zadnje strane, odostrag [gledati odzad] ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. zadnji, zadak …   Hrvatski jezični portal

  • odnazad — òdnazād pril. DEFINICIJA razg. 1. odostrag, straga, odzad (a) 2. (uz vremensku odredbu) od prije [odnazad dva dana]; unazad [odnazad nekoliko godina] ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. nazad …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”