odèrati

odèrati
odèrati (što, koga, se) svrš. prez. òderēm (se), pril. pr. -āvši (se), imp. odèri (se), prid. rad. ȍderao (se), prid. trp. ȍderān〉 {{c=0}}1. {{001f}}rukom oguliti kožu sa životinje 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}grubo ozlijediti kožu tako da se dio skine 3. {{001f}}{{/c}}pren. razg. {{c=0}}naplatiti pretjerano visoku cijenu za rad, uslugu ili robu; oguliti koga {{/c}}[∼ kožu s leđa (kome)]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}operušati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • oderati — odèrati (što, koga, se) svrš. <prez. òderēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. odèri (se), prid. rad. ȍderao (se), prid. trp. ȍderān> DEFINICIJA 1. rukom oguliti kožu sa životinje 2. (se) grubo ozlijediti kožu tako da se dio skine 3. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • odadrijeti — odàdrijeti svrš. <prez. odàdirēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. ȍdadro/ȍdadr̄la ž> DEFINICIJA reg., v. oderati ETIMOLOGIJA vidi oderati …   Hrvatski jezični portal

  • odrati — òdrati svrš. <prez. rēm, pril. pr. āvši, prid. trp. òdrān> DEFINICIJA v. oderati ETIMOLOGIJA vidi oderati …   Hrvatski jezični portal

  • kȍža — kȍž|a ž 〈G mn kôžā〉 1. {{001f}}organ koji je ujedno vanjska površina tijela čovjeka i životinje 2. {{001f}}taj dio tijela oderan sa životinje, sirov ili industrijski prerađen ∆ {{001f}}bijela (crna, žuta, crvena) ∼a boja puti čovjeka bijele… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odgúliti — svrš. 〈prez. òdgūlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdgūljen〉 1. {{001f}}(što) skinuti ono što se guli, skinuti guljenjem, oderati 2. {{001f}}(∅) pren. ekspr. razg. s mukom obaviti neki posao, učiniti ono što se traži uz napor ili preko volje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odrápati — (što) svrš. 〈prez. òdrāpām, pril. pr. āvši, prid. trp. òdrāpān〉 razg. 1. {{001f}}ogrepsti, oderati [∼ krastu] 2. {{001f}}skinuti trganjem [∼ plakat sa zida] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ogúliti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ògūlīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ògūljen〉 1. {{001f}}(što) guljenjem skinuti a. {{001f}}koru [∼ bananu] b. {{001f}}kožu; oderati [∼ koljeno] 2. {{001f}}(koga) pren. naplatiti kome previše za robu ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • operùšati — (što, koga) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȍperušān〉 1. {{001f}}očupati perje; očerupati, {{c=1}}usp. {{ref}}perušati{{/ref}} 2. {{001f}}pren. razg. bezobzirno koga materijalno oštetiti, prevariti, {{c=1}}usp. {{ref}}oderati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pogúliti — svrš. 〈prez. pògūlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pògūljen〉 1. {{001f}}oderati sve [∼ kože] 2. {{001f}}poskidati koru, oguliti [∼ koru s drveta] 3. {{001f}}guleći izvaditi sve; počupati [∼ travu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • operušati — operùšati (što, koga) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȍperušān> DEFINICIJA 1. očupati perje; očerupati, usp. perušati 2. pren. razg. bezobzirno koga materijalno oštetiti, prevariti, usp. oderati ETIMOLOGIJA o (b) + v. pero,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”